Sporočilo za javnost s 300. seje Sveta Banke Slovenije z dne 18.11.2004

11/18/2004 / Press release

  1. Svet Banke Slovenije se je na današnji 300. seji med drugim seznanil z načinom in stopnjo obvladovanja obrestnih tveganj v bankah in prakso tujih nadzornikov v državah članicah Evropske unije. Banka Slovenije bo banke opozorila na glavne usmeritve Baselskih načel za upravljanje z obrestnim tveganjem. Pri tem bo izhajala iz priporočil oziroma dobre bančne prakse in pričakovane ureditve obrestnega tveganja v osnutku nove kapitalske ureditve. Na podlagi omenjenih vsebinskih usmeritev Banka Slovenije pričakuje vzpostavitev ustreznih internih sistemov za spremljanje obrestnega tveganja v bankah in izbiro bolj naprednih metod za merjenje obrestnega tveganja.
  2. Svet Banke Slovenije je spremenil sklep o kapitalski ustreznosti bank in hranilnic, in sicer ga je prilagodil evropski bančni direktivi. S spremembo sklepa so zahtevani pogoji za hibridne instrumente izenačeni z zahtevami po direktivi.
  3. Svet Banke Slovenije je Dragu Pišku podelil licenco za člana uprave Poštne Banke Slovenije, članice Skupine NKBM.