Čezmejna plačila

11/08/2004 / Press release

Banka Slovenije je z 8.11.2004 postala neposredna udeleženka v sistemu STEP2 , ki je namenjen poravnavi čezmejnih plačil do vrednosti 12.500 evrov. Banka Slovenije je tudi drugim bankam zagotovila posredno udeležbo v sistemu STEP2, za kar se je odločilo deset bank, štiri banke pa bodo sodelovale preko dveh bank od desetih. Banke lahko kot posredne udeleženke pošiljajo čezmejna plačila v sistem STEP2 preko Banke Slovenije, prav tako pa tudi prejemajo čezmejna plačila preko te skupne vstopne točke pri Banki Slovenije. Za banke (in s tem za stranke bank) je izvajanje plačil preko sistema STEP2 stroškovno in časovno učinkovito, saj je izvajanje plačil preko korespondenčnega bančništva dražje in zamudnejše.

Poleg tega Banka Slovenije zagotavlja za državo Slovenijo prejem plačil iz sistema STEP2, ki jih banke iz držav EU pošiljajo v dobro računov slovenskih bank. S to funkcijo BS ('Entry Point') je omogočena izpolnitev priporočila ECB, da so vse banke iz držav EU dosegljive preko sistema STEP2 ('Receiver Capability') do konca leta 2004.