Demanti navedb v članku na portalu pozareport.si 23.11.2016

11/23/2016 / Press release

Demanti navedb v članku Kako je viceguvernerka Mejra Festić kupila stanovanje. Gotovina, na roko, mimo Dursa?!, ki je bil objavljen na portalu www.pozareport.si 23. 11. 2016:

Na osnovi Zakona o medijih (členi od 26 do 30) zahtevam popravek neresnic glede nakupa mojega edinega lastniškega stanovanja v Mariboru v Hutterjevem bloku.

Povezava do zavajajočega članka: http://www.pozareport.si/?Id=posli&View=novica&novicaID=22487&type=tags

Razočarano ugotavljam, da se je spletni portal www.pozareport.si na vrelišču tekme za imenovanje viceguvernerja Banke Slovenije vključil z besedilom, ki v navedbah ne ustreza resnici. Avtor objave lažnih informacij se v skladu z ustaljenimi novinarskimi standardi teh informacij, za razliko od nekaterih drugih medijev, ki so bili že prej prejeli enako zgodbo, pred objavo pri meni osebno, žal, ni potrudil predhodno preveriti informacij. To, kot omenjeno, ni "nova" novica, ampak ostali predstavniki medijev so bili že prej ustrezno preverili vse podatke glede navedenega nakupa, in ugotovili, da so bili vsi postopki v zvezi z nakupom mojega stanovanja skladni z zakonodajo.

Avtorju članka zato sporočam naslednja dejstva:

  1. Stanovanje je oglaševala Agencija CEKOV nepremičnine in pogodbena cena je enaka dejanski plačani ceni, ki je bila višja od ocene GURS. Kupnina je bila delno poravnana iz sproščenih prihrankov pri NKBM, preostali, večji del pa s stanovanjskim kreditom. Celotni kredit sem poplačala v letu 2013. 
  2. Vaše trditve so tudi popolnoma nelogične: prodajalec je bil po pogodbi zavezan plačati davek na promet nepremičnin, provizijo agenciji v Mariboru prav tako. Kupec na promet nepremičnin praviloma ne plača davka, razen če se stranki v pogodbi dogovorita drugače – in v pogodbi se nisva drugače dogovorila. 
  3. V interesu kupca nepremičnine je, da ima v pogodbi zaradi zavarovanja in davka na kapitalski dobiček v primeru prodaje naprej zapisano dejansko prodajno ceno. 
  4. Celotna dokumentacija vam je na razpolago na vpogled in vas vabim, da se na lastne oči prepričate o pravilnosti vseh postopkov in mojih ravnanj pri nakupu.
  5. Več kot očitno je, da si nekdo zelo prizadeva zaustaviti že začete postopke ugotavljanja nepravilnosti v bančnem sektorju in na projektih v letu 2013 v Republiki Sloveniji, ki smo jih do sedaj pri svojem delu v Banki Slovenije pripeljali do točke, ko smo lahko priče prvim sodnim epilogom. S tem delom želimo nadaljevati, očitno pa nas nekateri na neprimerne načine želijo diskreditirati in na ta način neupravičeno diskvalificirati.
  6. Iz vaših očitkov izhaja, da naj bi kot pogodbena stranka pri prodaji prihranila 600 € pri davku na promet nepremičnin – v resnici bi jih prodajalec, kupec pa v resnici s tem ne bi pridobil ničesar, razen zaradi takšnega zneska izgubo na ugledu. To je nelogično tudi v povezavi z gornjo 3. točko.
  7. Prilagam tudi mail (priloga) z dne 23. 11. 2016 od gospe Nives CEKOV (Cekov Nepremičnine), ki potrjuje, da je dejanska cena tudi enaka pogodbeni ceni. 

Dr. Mejra Festić

Viceguvernerka

Namestnica guvernerja

 

PDF:  Demanti  in priloga