Še en teden za vložitev zahteve za izplačilo sredstev, ki so bila konec junija 2002 na zaprtih žiro računih

06/21/2004 / Press release

Konec junija 2002, ko je Agencija RS za plačilni promet (APP) prenehala opravljati plačilni promet za pravne osebe, je APP po uradni dolžnosti zaprla žiro račune pravnih oseb in sredstva z zaprtih žiro računov prenesla na zbirni račun Banke Slovenije ter dokumentacijo v zvezi s temi žiro računi predala Banki Slovenije.

Zakon o plačilnem prometu (Uradni list RS št.30/02) določa, da pravne osebe, katerim je APP konec junija 2002 zaprla žiro račune po uradni dolžnosti, lahko zahtevajo ta sredstva do 30. junija 2004. Po tem datumu bodo sredstva v skladu z zakonom o plačilnem prometu prenesena v proračun RS in ne bodo več dosegljiva za pravne osebe.

Banka Slovenije ugotavlja, da je iz naslova zaprtih žiro računov za pravne osebe, ki so poslovale konec junija 2002, še 168,7 mio SIT. Pravne osebe lahko ta sredstva zahtevajo pri bankah, s katerimi so imele sklenjeno deponentno pogodbo za odprtje žiro računa v APP.

Višina sredstev za pravne osebe, ki konec junija 2002 niso več poslovale, znaša 327,9 mio SIT. Ta sredstva lahko pravne osebe zahtevajo pri Banki Slovenije.

Seznam pravnih oseb, ki imajo pravico do največ sredstev

Banka Slovenije ugotavlja, da je od pravnih oseb, ki jim je Agencija RS za plačilni promet (APP) konec junija 2002 po uradni dolžnosti zaprla žiro račune in so poslovale, 23 pravnih oseb takih, ki so imele konec maja 2004 več kot 1 mio SIT in teh sredstev še niso zahtevale.

Banka Slovenije objavlja seznam 23 pravnih oseb (po abecednem redu), ki do 31.5.2004 še niso zahtevale sredstev z namenom, da poleg odgovornih oseb za upravljanje s finančnimi sredstvi o tem obvesti tudi druge zainteresirane in/oz. odgovorne osebe in upravičence, ki lahko še pred skrajnim rokom 30.6.2004 zahtevajo sredstva pri bankah, s katerimi so imele sklenjeno deponentno pogodbo za odprtje žiro računa v APP.

3 SUMMITS CAPITAL CORPORATION D.O.O. 

BENTRADING D.O.O. LJUBLJANA 

CADET D.O.O. 

CRA D.O.O. LJUBLJANA 

D.P.T., D.O.O. 

EURORENT D.O.O. LJUBLJANA 

FEPROINOX D.O.O. NOVA GORICA 

FUNDACIJA LIBERTAS LJUBLJANA 

GRANIT.ING D.O.O. STAHOVICA 

HA-RA WINTER D.O.O. LJUBLJANA 

INPIKA.COM D.O.O. 

INVESTOR D.O.O. LJUBLJANA 

MARKETINGBERATUNG INTERNATIONAL D.O.O. LJUBLJANA 

MERCOM TRADE D.O.O. 

PARADIŽ D.O.O. LJUBLJANA 

PPB D.O.O. LJUBLJANA 

SAHARA CO. D.O.O. LJUBLJANA 

SINDIKAT SLOVENSKI INSTITUT ZA KAKOVOST 

TERME KRANJSKA GORA D.D. 

TF TELECOM D.O.O. 

VELEBIT K.M.S. PODRUŽNICA LJUBLJANA 

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA NOVA D.D. 

ZDRUŽENJE AVTOMOBILSKIH ZASTOPNIKOV IN PROIZVAJALCEV, GIZ