Novinarska konferenca o zakonskem statusu HKS in stečaju HKS Slovenske hranilnice in posojilnice Kranj

06/27/2002 / Press release

Na rob sklepu Okrožnega sodišča v Kranju z dne 21.6.2002, s katerim se začne stečajni postopek nad dolžnikom HKS Slovensko hranilnico in posojilnico p.o., Kranj, Banka Slovenije sklicuje novinarsko konferenco

v četrtek, 27. junija 2002 ob 11:00 v sejni sobi v 1. nadstropju, Slovenska 35.

Namestnik guvernerja Samo Nučič bo skupaj s sodelavci iz Oddelka za nadzor bančnega poslovanja predstavil zakonski status in potek usklajevanja HKS (Hranilno kreditnih služb) z določili Zakona o bančništvu, ter odgovarjal na vsa morebitna vprašanja v zvezi z uvedenim stečajnim postopkom v primeru kranjske HKS.