Sporočilo za javnost z 246. seje Sveta Banke Slovenije z dne 23.04.2002

04/24/2002 / Press release

Svet Banke Slovenije je na svoji 246. redni seji 23.4.2002 med drugim obravnaval naslednje zadeve in sprejel naslednje sklepe:

1. Za 0,25% (z 8,0 na 8,25%) je dvignil obrestno mero za tolarske blagajniške zapise z ročnostjo 60 dni. Nova obrestna mera bo veljala za prvo naslednjo ponudbo zadevnih blagajniških zapisov, ki bo predvidoma dana konec tega meseca. S spremembo obrestne mere želi Banka Slovenije vplivati na gibanje obrestnih mer pri instrumentih denarnega trga podobne ročnosti, s tem pa tudi na oblikovanje ustrezne ravni obrestnih mer v bankah ob prehodu na nominalne obrestne mere.

2. Drugič je obravnaval vlogo Raiffeisen International Beteiligungs AG z Dunaja za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v Krekovi banki d.d. Maribor in dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža, ki presega 50% delež kapitala v Krekovi banki d.d. Maribor, izdal.

3. Sklenil je izročiti v prodajo in obtok naslednje priložnostne kovance, izdane ob letošnjem svetovnem prvenstvu v nogometu v Koreji in na Japonskem: 1.500 zlatnikov z nominalno vrednostjo SIT 20.000, 2.500 srebrnikov z nominalno vrednostjo SIT 2.500 in 500.000 tečajnih kovancev, izdelanih iz dveh litin različnih barv, z nominalno vrednostjo SIT 500. Zlatniki in srebrniki bodo v prodaji in tečajni kovanci v obtoku po 13. maju 2002. Prodajna cena spominskih zlatnikov in srebrnikov bo objavljena naknadno.

4. Seznanil se je s predlogi amandmajev vlade Republike Slovenije k predlogu Zakona o Banki Slovenije , ki jih vlada RS skupaj s celovitim besedilom (torej skupaj z amandmaji, ki jih je v drugem branju sprejel DZ) predlaga Državnemu zboru RS v tretjo obravnavo.

5. Ministrstvo za finance je Svet Banke Slovenije seznanilo z vsebino dokumentov o prodaji 34% deleža v kapitalu Nove Ljubljanske banke d.d., ki jih namerava v kratkem podpisati z belgijsko bančno-zavarovalno skupino KBC iz Bruslja.