Novinarska konferenca o plačilni bilanci Slovenije dne 15.03.2002 ob 13:00

03/13/2002 / Press release

Banka Slovenije sklicuje redno mesečno novinarsko konferenco, na kateri bo udeležencem predstavila podatke o plačilni bilanci Republike Slovenije za mesec januar 2002.

Vabimo vas v sejno sobo Banke Slovenije v 1. nadstropju na Slovenski 35 v petek, 15. marca 2002 ob 13:00.

Podatke bodo predstavili France Drenovec, svetovalec guvernerja, Janez Fabijan, direktor Finančne statistike in njegov namestnik Dušan Murn.

Odgovarjali bodo tudi na morebitna dodatna vprašanja, vezana na tematiko novinarske konference.