Demanti navedb v članku Guverner Jazbec policiji ne bo več pomagal preiskovati bančne luknje (SiolNET, 19.7.2016)

07/19/2016 / Press release

Novinar Primož Cirman v članku Guverner Jazbec policiji ne bo več pomagal preiskovati bančne luknje, ki je objavljen na portalu SiolNET 19. 7.2016, navaja, da je guverner Boštjan Jazbec takoj po tem, ko je zaradi kriminalistične preiskave v Banki Slovenije napovedal prenehanje sodelovanja s policijo, "uradno ukinil" posebno inšpekcijsko skupino (PIS), ki je policiji in tožilstvu pomagala pri preiskavi sumov kaznivih dejanj v slovenskih bankah. 

Namigovanje novinarja, da naj bi guverner Banke Slovenije zaradi kriminalistične preiskave "ukinil" PIS, nikakor ne držijo. Banka Slovenije je odločitev o spremembi statusa PIS oziroma integraciji te službe v nadzor sprejela že lani. Banka Slovenije je že Letnem poročilu za leto 2015, ki je javnosti dostopno od sredine maja (takrat ga je Banka Slovenije poslala v Državni zbor), v poglavju Prednostne naloge za leto 2016 napovedala (stran 95, 96): "PIS se tako ustrezno umesti v organizacijsko strukturo Banke Slovenije kot dvig nadzorniških standardov in komplementarna aktivnost bančnega bonitetnega nadzora. PIS kot nastavek za celovitost področja skladnosti poslovanja bank in kot del bančnega nadzora po Zakona o bančništvu bo tudi zahteval ustrezno umestitev v organizacijsko strukturo Banke Slovenije." 

Posebej poudarjamo, kar smo novinarju tudi odgovorili na njegovo vprašanje, Banka Slovenije bo še naprej sodelovala s Policijo in organi pregona z izmenjavo podatkov in informacij, potrebnih za odločanje o zadevah, ki so lahko predmet kazenskega ali predkazenskega postopka. Banka Slovenije se seveda zaveda tudi svoje dolžnosti naznanitve kaznivih dejanj, ki jih odkrije pri izvajanju svojih nalog.

Banka Slovenije lahko zaupne informacije o posamezni banki posreduje policiji v skladu s predpisi, ki urejajo izvedbo kazenskega in ali predkazenskega postopka na podlagi 5. točke, drugega odstavka 16. člena ZBan-2, pri čemer je dolžna upoštevati omejitev tretjega odstavka 16. člena ZBan-2, ki določa, da se lahko zaupne informacije, ki vključujejo zaupne podatke o posamezni stranki banke posredujejo le, če bi zaupne podatke ob upoštevanju drugega ali tretjega odstavka 126. člena tega zakona, lahko ti subjekti (policija) zahtevali tudi neposredno od banke, za kar pa 126. člen ZBan-2 v povezavi z 156. členom ZKP zahteva odredbo preiskovalnega sodnika.

Med nedavno kriminalistično preiskavo v Banki Slovenije in spremembo statusa PIS, o kateri je odločitev sprejel Svet Banke Slovenije - in ne sam guverner Banke Slovenije nedavno, torej ni nikakršne povezave, zaradi  česar namigovanja novinarja niso utemeljena.