Pogosta vprašanja in odgovori vezani na Sklep o makrobonitetnih omejitvah kreditiranja potrošnikov (Uradni list RS, št. 60/22)

    12. člen (dovoljena odstopanja (DSTI))

  • 1. točka: Je v tem delu res mišljeno da lahko odobravamo kredite strankam pod minimalno plačo?

    Prvi odstavek 12. člena bankam omogoča, da pri dovoljenjih odstopanjih od ukrepa omejevanja DSTI ne upošteva omejitev iz drugega odstavka 11. člena. To pomeni, da lahko med dovoljene izjeme uvrstijo tudi kredite kjer potrošniku po plačilu vseh obrokov iz kreditnih pogodb vsak mesec ne ostane najmanj znesek v višini 76% minimalne bruto plače. Poudarjamo pa, da morajo banke same določiti svojo interno politiko prevzemanja in upravljanja tveganj v skladu s sklepom, ki ureja ureditev notranjega upravljanja, upravljalni organ in proces ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice, ki ga Banka Slovenije izda na podlagi zakona, ki ureja bančništvo.