Opcije in diskrecije

 

Sklepi Banke Slovenije

  SL EN
Sklep o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic iz prava Unije (Uradni list RS, št. 28/16 in 81/18)                                                     

 

Akti ECB

  SL EN
Uredba Evropske centralne banke (EU) 2018/1845 z dne 21. novembra 2018 o izvajanju diskrecijske pravice iz člena 178(2)(d) Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi s pragom za oceno pomembnosti kreditnih obveznosti v zamudi (ECB/2018/26) (UL L št. 299 z dne 26. novembra 2018)
Popravek Smernice Evropske centralne banke (EU) 2017/697 z dne 4. aprila 2017 o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic, ki so na voljo v pravu Unije, s strani pristojnih nacionalnih organov v zvezi z manj pomembnimi institucijami (ECB/2017/9) (UL L št. 60 z dne 2. marca 2018)
Smernica Evropske centralne banke (EU) 2017/697 z dne 4. aprila 2017 o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic, ki so na voljo v pravu Unije, s strani pristojnih nacionalnih organov v zvezi z manj pomembnimi institucijami (ECB/2017/9) (UL L št. 101 z dne 13. aprila 2017)
Priporočilo Evropske centralne banke z dne 4. aprila 2017 o skupnih specifikacijah za izvajanje nekaterih opcij in diskrecijskih pravic, ki so na voljo v pravu Unije, s strani pristojnih nacionalnih organov v zvezi z manj pomembnimi institucijami (ECB/2017/10) (UL C št. 120 z dne 13. aprila 2017)
Uredba Evropske centralne banke (EU) 2016/445 z dne 14. marca 2016 o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic, ki so na voljo v pravu Unije (ECB/2016/4) (UL L št. 78 z dne 24. marca 2016)
Vodnik ECB po opcijah in diskrecijskih pravicah iz prava Unije (Prečiščeno besedilo, november 2016)

 

Posvetovalni dokumenti in dokumenti pred objavo v UL

  SL EN
Public consultation on the draft ECB Guideline on the materiality threshold for credit obligations past due for less significant institutions (20 Junuary 2020) – javno posvetovanje do 17. februarja 2020
                                                                                                   

 

Ostalo

  SL EN
EBA Overview of options and national discretions                                                                                                                           /