Velike izpostavljenosti in tveganje koncentracije

Regulativni tehnični standardi

  SL EN
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1187/2014 z dne 2. oktobra 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ugotavljanje skupne izpostavljenosti do stranke ali skupine povezanih strank v zvezi s posli z osnovnimi sredstvi (UL L št. 324 z dne 7. novembra 2014)

 

Smernice EBA in pripadajoči sklepi Banke Slovenije

  SL EN
Smernice o povezanih strankah iz člena 4(1)(39) Uredbe (EU) št. 575/2013 (EBA/GL/2017/15; 23. februar 2018)
Sklep o uporabi Smernic o povezanih strankah iz člena 4(1)(39) Uredbe (EU) št. 575/2013 (Uradni list RS, št. 29/18)
Smernice o Omejitvah izpostavljenosti do subjektov, ki opravljajo dejavnosti bančništva v senci zunaj reguliranega okvira, v skladu s členom 395(2) Uredbe (EU) št. 575/2013 (EBA/GL/2015/20; 3. junij 2016)
Sklep o uporabi smernic Omejitve izpostavljenosti do subjektov, ki opravljajo dejavnosti bančništva v senci zunaj reguliranega okvira, v skladu s členom 395(2) Uredbe (EU) št. 575/2013 (Uradni list RS, št. 49/16)  
CEBS Implementation guidelines on Article 106(2)(c) and (d) of Directive 2006/48/EC recast (28 July 2010) /

 

 

Ostalo

  SL EN
EU Shadow Banking Monitor No 3 (ESRB; 29 September 2018) /
Review of the large exposures regime, The EBA's response to the European Commission's call for advice (EBA-OP-2016-17; 24 October 2016) /
EBA Report on institutions' exposures to ‘shadow banking entities’ 2015 Data collection (15 December 2015) /