Skupna izjava Vlade Republike Slovenije in Banke Slovenije

10/08/2008 / Press release

Minister za finance dr. Andrej Bajuk in guverner Banke Slovenije dr. Marko Kranjec sta nocoj podala skupno izjavo glede dogajanja na svetovnih finančnih trgih in glede ukrepov Slovenije. 

V zadnjem obdobju dogajanja na finančnih trgih, ki so prizadela ZDA, s svojimi posledicami segajo tudi v Evropo. Prizadete so velike evropske banke s čezmejno aktivnostjo. Vlade držav, v katerih imajo te banke svoj sedež, ukrepajo. V ospredju so ukrepi, ki ščitijo deponente in bankam hkrati omogočajo nadaljevanje aktivnosti v spremenjenih razmerah. Kontinuirano potekajo posvetovanja v okviru sistema evropskih institucij. Evropski sistem centralnih bank (ESCB) pri zagotavljanju evrske in dolarske likvidnosti v razmerah, ko denarni trgi ne delujejo zadovoljivo, reagira promptno in v koordinaciji s ključnimi svetovnimi centralnimi bankami. 

Banke v Sloveniji zaenkrat ne čutijo pomembneje posledic dogajanj, ki jih lahko opazujemo v globalnem in evropskem okolju. Slovenski finančni sistem je stabilen. Vsi depoziti in hranilne vloge fizičnih oseb so v celoti varni. Vendar v finančno povezanem svetu Slovenija mora vzdrževati primerljivo raven zaščite varčevalcev. Vlada Republike Slovenije želi ohraniti garancije za vloge fizičnih oseb v banki primerljive z garancijami v nacionalnih okoljih posameznih držav članic EU. Zato bo uveljavila državno garancijo za zavarovane vloge (fizične osebe, mikro in mala podjetja) v bankah na ozemlju Slovenije brez omejitve zneska. V ta namen Ministrstvo za finance v sodelovanju z Banko Slovenije pripravlja spremembe zakona o bančništvu. Hkrati pa bo Banka Slovenije v okviru svojih pristojnosti zagotavljala bankam potrebno likvidnost z instrumentarijem, ki je v sistemu na voljo