Skupna izjava Vlade Republike Slovenije in Banke Slovenije

08.10.2008 / Sporočilo za javnost

Minister za finance dr. Andrej Bajuk in guverner Banke Slovenije dr. Marko Kranjec sta nocoj podala skupno izjavo glede dogajanja na svetovnih finančnih trgih in glede ukrepov Slovenije. 

V zadnjem obdobju dogajanja na finančnih trgih, ki so prizadela ZDA, s svojimi posledicami segajo tudi v Evropo. Prizadete so velike evropske banke s čezmejno aktivnostjo. Vlade držav, v katerih imajo te banke svoj sedež, ukrepajo. V ospredju so ukrepi, ki ščitijo deponente in bankam hkrati omogočajo nadaljevanje aktivnosti v spremenjenih razmerah. Kontinuirano potekajo posvetovanja v okviru sistema evropskih institucij. Evropski sistem centralnih bank (ESCB) pri zagotavljanju evrske in dolarske likvidnosti v razmerah, ko denarni trgi ne delujejo zadovoljivo, reagira promptno in v koordinaciji s ključnimi svetovnimi centralnimi bankami. 

Banke v Sloveniji zaenkrat ne čutijo pomembneje posledic dogajanj, ki jih lahko opazujemo v globalnem in evropskem okolju. Slovenski finančni sistem je stabilen. Vsi depoziti in hranilne vloge fizičnih oseb so v celoti varni. Vendar v finančno povezanem svetu Slovenija mora vzdrževati primerljivo raven zaščite varčevalcev. Vlada Republike Slovenije želi ohraniti garancije za vloge fizičnih oseb v banki primerljive z garancijami v nacionalnih okoljih posameznih držav članic EU. Zato bo uveljavila državno garancijo za zavarovane vloge (fizične osebe, mikro in mala podjetja) v bankah na ozemlju Slovenije brez omejitve zneska. V ta namen Ministrstvo za finance v sodelovanju z Banko Slovenije pripravlja spremembe zakona o bančništvu. Hkrati pa bo Banka Slovenije v okviru svojih pristojnosti zagotavljala bankam potrebno likvidnost z instrumentarijem, ki je v sistemu na voljo