Predpisi Banke Slovenije

 

Izvajanje denarne politike (instrumenti in zavarovanje)

SL

EN

Splošni pogoji o izvajanju okvira denarne politike (Uradni list RS, št. 37/2024)  
     Splošni pogoji o izvajanju okvira denarne politike (neuradno besedilo s kazalom, maj 2024)    

Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike (Uradni list RS, št. 24/2015) 

 

Uporabniški priročnik za uporabo spletne aplikacije eAvkcije; 16. 12. 2021

 

Uporabniški priročnik za nasprotne stranke in Banko Slovenije v zvezi s postopki izvajanja posojila čez dan ter odprtih ponudb; januar 2023

 

Splošni pogoji zagotavljanja dolarske likvidnosti nasprotnim strankam; 15. 12. 2017

 

 

Zavarovanje terjatev

SL

EN

Sklep o vzpostavitvi in vodenju registra finančnega premoženja (Uradni list RS, št. 152/2020)

 
Uporabniški priročnik za uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije; 20. 3. 2023  

Splošni pogoji Banke Slovenije, ko za bančna posojila nastopa kot korespondenčna (CCB) in podporna centralna banka (ACB); 10. 8. 2011

CCBM operativne posebnosti pri uporabi slovenskega tržnega finančnega premoženja; 21. 12. 2007

Uporabniški priročnik za čezmejno uporabo bančnih posojil vpisanih v register finančnega premoženja pri Banki Slovenije; 10. 8. 2011

 

Vodenje računov pri Banki Slovenije

SL

EN

Splošni pogoji za udeležbo v sistemu TARGET-Slovenija