Načrtovanje sanacije in zgodnje posredovanje

Regulativni tehnični standardi

  SL EN
Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/348 z dne 25. oktobra 2018 o dopolnitvi Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo merila za ocenjevanje učinka propada institucije na finančne trge, druge institucije in pogoje financiranja (UL L št. 63 z dne 4. marca 2019)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1712 z dne 7. junija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo minimalni nabor informacij o finančnih pogodbah, ki jih morajo vsebovati podrobne evidence, in okoliščine, v katerih je treba zahtevo uveljaviti (UL L št. 258 z dne 24. septembra 2016)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1075 z dne 23. marca 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov, ki določajo vsebino načrtov sanacije, načrtov reševanja in načrtov reševanja skupine, minimalna merila, ki naj bi jih pristojni organ ocenil v zvezi z načrti sanacije in načrti sanacije skupine, pogoje za finančno podporo v skupini, zahteve o neodvisnih ocenjevalcih vrednosti, pogodbeno priznavanje pooblastil za odpis in konverzijo, postopke in vsebino zahtev v zvezi z obveščanjem in obvestilom o mirovanju ter operativno delovanje kolegijev za reševanje – neuradno konsolidirano besedilo z dne 8. julija 2016 /
  • Popravek (UL L št. 205 z dne 30. julija 2016)
/
  • Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1075 z dne 23. marca 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov, ki določajo vsebino načrtov sanacije, načrtov reševanja in načrtov reševanja skupine, minimalna merila, ki naj bi jih pristojni organ ocenil v zvezi z načrti sanacije in načrti sanacije skupine, pogoje za finančno podporo v skupini, zahteve o neodvisnih ocenjevalcih vrednosti, pogodbeno priznavanje pooblastil za odpis in konverzijo, postopke in vsebino zahtev v zvezi z obveščanjem in obvestilom o mirovanju ter operativno delovanje kolegijev za reševanje (UL L št. 184 z dne 8. julija 2016)

 

Izvedbeni tehnični standardi

  SL EN
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/962 z dne 16. junija 2016 o določitvi  izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z enotnimi predlogami in opredelitvami, na podlagi katerih pristojni organi in organi za reševanje zbirajo informacije in jih pošiljajo Evropskemu bančnemu organu v skladu z Direktivo 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 160 z dne 17. junija 2016)
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/911 z dne 9. junija 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike in vsebine opisa sporazumov o finančni podpori v skupini v skladu z Direktivo 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij (UL L št. 153 z dne 10. junija 2016)

 

Smernice EBA in pripadajoči sklepi Banke Slovenije

  SL EN
Priporočilo o zajetju subjektov v načrtu sanacije skupine (EBA/REC/2017/02; 26. januar 2018)
Sklep o uporabi Priporočila o zajetju subjektov v načrtu sanacije skupine (Uradni list RS, št. 17/18) /
Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU (EBA/GL/2015/17; 8. december 2015)
Sklep o uporabi Smernic o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU (Uradni list RS, št. 16/16)
Smernice o sprožilnih dejavnikih za uporabo ukrepov za zgodnje posredovanje v skladu s členom 27(4) Direktive 2014/59/EU (EBA/GL/2015/03; 29. julij 2015)
Sklep o uporabi Smernic o sprožilnih dejavnikih za uporabo ukrepov za zgodnje posredovanje v skladu s členom 27(4) Direktive 2014/59/EU (Uradni list RS, št. 66/15)
Smernice o minimalnem seznamu kvalitativnih in kvantitativnih kazalnikov načrta sanacije (EBA/GL/2015/02; 23. julij 2015)
Sklep o uporabi Smernic o minimalnem seznamu kvalitativnih in kvantitativnih kazalnikov načrta sanacije (Uradni list RS, št. 63/15)
Smernice o vrsti scenarijev, ki se uporabljajo v načrtih sanacije (EBA/GL/2014/06; 18. julij 2014)
Sklep o uporabi Smernic o vrsti scenarijev, ki se uporabljajo v načrtih sanacije (Uradni list RS, št. 47/15)

 

Ostalo

  SL EN

EBA Report on interlinkages between recovery and resolution planning (EBA/Rep/2020/16; 20 May 2020)

/

EBA Statement on additional supervisory measures in the COVID-19 pandemic (22 April 2020)                                                                                                        

/
EBA shows banks’ progress in planning for failure but encourages them to issue eligible debt instruments (17 February 2020) /
ECB Report on recovery plans (July 2018) /
EBA Report on the application of simplified obligations and waivers in recovery and resolution planning (December 2017) /
EBA Recovery planning: Comparative report on recovery options (1 March 2017) /
EBA Recovery planning: Comparative report on governance arrangements and recovery indicators (5 July 2016) /