Načrtovanje sanacije in zgodnje posredovanje

Regulativni tehnični standardi

  SL EN
Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/348 z dne 25. oktobra 2018 o dopolnitvi Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo merila za ocenjevanje učinka propada institucije na finančne trge, druge institucije in pogoje financiranja (UL L št. 63 z dne 4. marca 2019)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1712 z dne 7. junija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo minimalni nabor informacij o finančnih pogodbah, ki jih morajo vsebovati podrobne evidence, in okoliščine, v katerih je treba zahtevo uveljaviti (UL L št. 258 z dne 24. septembra 2016)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1075 z dne 23. marca 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov, ki določajo vsebino načrtov sanacije, načrtov reševanja in načrtov reševanja skupine, minimalna merila, ki naj bi jih pristojni organ ocenil v zvezi z načrti sanacije in načrti sanacije skupine, pogoje za finančno podporo v skupini, zahteve o neodvisnih ocenjevalcih vrednosti, pogodbeno priznavanje pooblastil za odpis in konverzijo, postopke in vsebino zahtev v zvezi z obveščanjem in obvestilom o mirovanju ter operativno delovanje kolegijev za reševanje – neuradno konsolidirano besedilo z dne 8. julija 2016 /
  • Corrigendum to Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1075 of 23 March 2016 supplementing Directive 2014/59/EU of the European Parltime and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the content of recovery plans, resolution plans and group resolution plans, the minimum criteria that the competent authority is to assess as regards recovery plans and group recovery plans, the conditions for group financial support, the requirements for independent valuers, the contractual recognition of write-down and conversion powers, the procedures and contents of notification requirements and of notice of suspension and the operational functioning of the resolution colleges (UL L št. 205 z dne 30. julija 2016)
/
  • Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1075 z dne 23. marca 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov, ki določajo vsebino načrtov sanacije, načrtov reševanja in načrtov reševanja skupine, minimalna merila, ki naj bi jih pristojni organ ocenil v zvezi z načrti sanacije in načrti sanacije skupine, pogoje za finančno podporo v skupini, zahteve o neodvisnih ocenjevalcih vrednosti, pogodbeno priznavanje pooblastil za odpis in konverzijo, postopke in vsebino zahtev v zvezi z obveščanjem in obvestilom o mirovanju ter operativno delovanje kolegijev za reševanje (UL L št. 184 z dne 8. julija 2016)

 

Izvedbeni tehnični standardi

  SL EN
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/962 z dne 16. junija 2016 o določitvi  izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z enotnimi predlogami in opredelitvami, na podlagi katerih pristojni organi in organi za reševanje zbirajo informacije in jih pošiljajo Evropskemu bančnemu organu v skladu z Direktivo 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 160 z dne 17. junija 2016)
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/911 z dne 9. junija 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike in vsebine opisa sporazumov o finančni podpori v skupini v skladu z Direktivo 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij (UL L št. 153 z dne 10. junija 2016)

 

 

Smernice EBA in pripadajoči sklepi Banke Slovenije

  SL EN
Smernice o splošni sposobnosti za sanacijo pri načrtovanju sanacije (EBA/GL/2023/06; 19. julij 2023)
Sklep o uporabi Smernic o splošni sposobnosti za sanacijo pri načrtovanju sanacije (Uradni list RS, št.113/2023)
Smernice o kazalnikih načrta sanacije (EBA/GL/2021/11; 9. 11. 2021) - v uporabi od 14. februarja 2022
Sklep o uporabi Smernic o kazalnikih načrta sanacije (Uradni list RS, št. 11/22)
Priporočilo o zajetju subjektov v načrtu sanacije skupine (EBA/REC/2017/02; 26. januar 2018)
Sklep o uporabi Priporočila o zajetju subjektov v načrtu sanacije skupine (Uradni list RS, št. 17/18) /
Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU (EBA/GL/2015/17; 8. december 2015)
Sklep o uporabi Smernic o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU (Uradni list RS, št. 16/16)
Smernice o sprožilnih dejavnikih za uporabo ukrepov za zgodnje posredovanje v skladu s členom 27(4) Direktive 2014/59/EU (EBA/GL/2015/03; 29. julij 2015)
Sklep o uporabi Smernic o sprožilnih dejavnikih za uporabo ukrepov za zgodnje posredovanje v skladu s členom 27(4) Direktive 2014/59/EU (Uradni list RS, št. 66/15)
Smernice o vrsti scenarijev, ki se uporabljajo v načrtih sanacije (EBA/GL/2014/06; 18. julij 2014)
Sklep o uporabi Smernic o vrsti scenarijev, ki se uporabljajo v načrtih sanacije (Uradni list RS, št. 47/15)


 

Ostalo

  SL EN
EBA Report on the application of early intervention measures in the European Union in accordance with Articles 27-29 of the BRRD (EBA/REP/2021/12; 27 May 2021) /
ECB Benchmarking of Recovery Plans (cylce 2019/20) (13 April 2021) /
EBA Report on the application of simplified obligations and waivers in a recovery and resolution planning (21 December 2020; EBA/Rep/2020/40) /

EBA Report on interlinkages between recovery and resolution planning (EBA/Rep/2020/16; 20 May 2020)                                                                                                                   

/

EBA Statement on additional supervisory measures in the COVID-19 pandemic (22 April 2020)                                                                                                        

/
EBA shows banks’ progress in planning for failure but encourages them to issue eligible debt instruments (17 February 2020) /
ECB Report on recovery plans (July 2018) /
EBA Recovery planning: Comparative report on recovery options (1 March 2017) /
EBA Recovery planning: Comparative report on governance arrangements and recovery indicators (5 July 2016) /