Pogoji za elektronsko poslovanje z Banko Slovenije

Za vzpostavitev elektronskega poslovanja z Banko Slovenije je potrebno za posamezno področje izvesti spodnje tri korake:

  1. Izmenjava digitalnih potrdil
    • Prijava digitalnega potrdila poslovnega subjekta
    • Uvoz digitalnih potrdil Banke Slovenije
       
  2. Izbor načina izmenjave datotek oz. poročil
  3. Priprava datotek oz. poročil

 


Varnostni aspekt elektronskega poslovanja poslovnih subjektov z Banko Slovenije določa Navodilo poslovnim subjektom za varno e-poslovanje z Banko Slovenije.