Public Procurement

IZVEDBA VARNOSTNIH PREGLEDOV SISTEMOV IN APLIKACIJ

 

VAROVALNA OPREMA

 

JAVNI ANONIMNI NATEČAJ ZA OBLIKOVANJE LIKOVNIH REŠITEV PRILOŽNOSTNIH KOVANCEV

 

VZPOSTAVITEV IN ZAKUP OPTIČNIH POVEZAV

 

UPRAVLJANJE UPORABNIŠKIH RAČUNOV

 

DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE Z DELEŽEM ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJENIH VIROV ENERGIJE IN/ALI SOPROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE Z VISOKIM IZKORISTKOM