Plačilni promet s tujino

Kdo:

Banke in hranilnice, ki opravljajo plačilni promet s tujino.

 

Do kdaj:

Do 10. delovnega dne za podatke predhodnega meseca.

 

Zakoni in sklepi:

 

Navodila:

Tehnični format poročila o plačilnem prometu s tujino za podatke od aprila 2014 dalje je na voljo na tej povezavi.

 

Kontakti:

Elektronski naslov: EOT@bsi.si

Ime in priimek: Telefon: 
Irena Mrazić 01 471 93 83
Anica Žulj 01 471 93 01