Poročilo o statusnih in drugih spremembah v zvezi z udeleženci plačilnega sistema

Kdo:

Upravljavci plačilnih sistemov.

 

Do kdaj:

Najkasneje peti delovni dan po uveljavitvi statusnih sprememb v zvezi z udeleženci plačilnega sistema ter po pristopu novih udeležencev v plačilni sistem, izstopu ali izključitvi udeležencev iz plačilnega sistema, vključno s posrednimi udeleženci.

 

Zakoni in sklepi:

 

Navodila:

 

Kontakti:

Elektronski naslov: Samo.Lucev@bsi.si

 Ime in priimek:

Telefon: 

Samo Lučev

01 471 95 78