Jožef Bradeško, M. Sc., Vice Governor

EDUCATION

2016 M.A. in Economics, University of Ljubljana, Faculty of Economics, Slovenia
1991 B.A. in Computer Science, University of Ljubljana, Faculty of Computer Science, Slovenia
Since 1991 Various courses on banking, central banking, insurance, corporate governance, and management organised by central banks, IMF, OECD, The Bank Association of Slovenia, The Slovenian Directors’ Association (SDA) etc.


PROFESSIONAL CAREER

Since 2017 Vice Governor, Bank of Slovenia
Deputy member of the Governing Council of the European Central Bank 
Member of the Financial Stability Board of Slovenia
Chair/member of the Investment, Monetary Policy, and Audit Committee at the Bank of Slovenia
2007 - 2016 SID – Slovenian Export and Development Bank, Member of the management Board, collective management of the bank with individual responsibility for risk and finance, Chair/member of the ALM, credit, distress assets management, and other internal committees
Deputy member of the Supervisory Board of the Bankers' Association of Slovenia
Member of the Government's Anti Crisis Working Group
2008 - 2016 SID – First Credit Insurance, President of the Supervisory Board, Member of the Audit Committee
2005 - 2006 SID – Slovenian Export and Development Bank, Director of Risk Dept.
1994 - 2005 Bank of Slovenia, Central Banking Operations Dept., Deputy Director, Analyst, Dealer
1991 - 1994 Bank of Slovenia, IT Dept., Programmer


SELECTED BIBLIOGRAPHY

(1) Bradeško, Jožef, "Financial cycles and investment policy”, Bančni vestnik: revija za denarništvo in bančništvo, forthcoming.
(2) Bradeško, Jožef, »Vrzel financiranja malih in srednjih podjetij«, Bančni vestnik: revija za denarništvo in bančništvo, 57, October 2008, pp. 20–24.
(3) Bradeško, Jožef, »Nepremičnine kot naložba«, Zbornik nepremičninske konference, Portorož, 2007.
(4) Bradeško, Jožef, »Trg nepremičnin in centralna banka«, Zbornik nepremičninske konference, Portorož, 2003.
(5) Bradeško, Jožef, “Adoption of the Eurosystem's Eligibility Criteria for Counterparties”, Surveys and Analyses (December 2002), Banka Slovenije, 2002.
(6) Bradeško, Jožef, and Ferjančič, Cilka, »Vrednostni papirji za zavarovanje terjatev v okviru Evropskega sistema centralnih bank«, Prikazi in analize (July 2001), Banka Slovenije, 2001.
(7) Bradeško, Jožef, and Plut, Alenka, »Obvezne rezerve v Sloveniji in približevanje EMU«, Prikazi in analize (April 2001), Banka Slovenije, 2001.
(8) Bradeško, Jožef and Iglič, Damjana, »NSVS in banke«, Zbornik posveta ekonomistov, 2001.
(9) Bradeško, Jožef, »Donosi do dospetja slovenskih bančnih obveznic«, Prikazi in analize (December 1999), Banka Slovenije, 1999.