Preprečevanje ponarejanja

Ponarejanje gotovine je eno od najstarejših kaznivih dejanj v zgodovini človeštva. Razvoj tehnologije omogoča vse večjo aktivnost ponarejevalcev v domačem in svetovnem prostoru. 

Tudi v Sloveniji se vsako leto pojavlja ponarejanje gotovine, potencialne žrtve pa so predvsem posamezniki, ki si prejete gotovine ne ogledajo natančno ali slabo poznajo osnovne značilnosti pristnih bankovcev.

Evropski sistem centralnih bank - ESCB si nenehno prizadeva zaščititi bankovce pred ponarejanjem z vgradnjo večjega števila kvalitetnih varovalnih elementov.

Pri tem upošteva, da morajo zaščitni elementi omogočiti uporabnikom prepoznavanje pristnosti bankovcev, s katerimi vsakodnevno poslujejo, ne da bi za to potrebovali tehnične pripomočke.

Dodatne informacije najdete na spletnih straneh ECB Preprečevanje ponarejanja in Zaščitni elementi.

 

Poročilo o ponarejanju evrobankovcev - Evrosistem

Evropska centralna banka je 30. januarja 2023 objavila poročilo o ponarejanju evrobankovcev v letu 2022.

V letu 2022 je bilo iz obtoka umaknjenih 376.000 ponarejenih evrobankovcev, kar je 8,4 % več kot v letu 2021. V letu 2022 je bilo odkritih 13 ponaredkov na 1 milijon pristnih bankovcev v obtoku, kar je drugi najmanjši delež od uvedbe eurskih bankovcev.

 

Tabela 1: Delež ponaredkov posameznih apoenov v letu 2022

Apoen 

€ 5

€ 10

€ 20 

€ 50

€ 100 

€ 200

€ 500

Skupaj

Delež (v%)

 2,3

15,4

23,6

40,0

11,6

5,4

1,7

 100

V letu 2021 sta bila še vedno najpogosteje ponarejana bankovca za 20 € in 50 €. Skupaj sta predstavljala približno dve tretjini vseh ponaredkov. Večina ponaredkov je bila odkrita v državah Evroobmočja (96,6 %).

 

Slovenija

V letu 2022 sta se, v primerjavi z letom 2021, v Sloveniji povečala tako število ponarejenih evrobankovcev, kot tudi število ponarejenih evrokovancev, umaknjenih iz obtoka.

Iz obtoka je bilo v letu 2022 zaradi ponarejanja umaknjenih  59,2 % več evrobankovcev kot v letu 2021, za 155,3 % pa se je v letu 2022 zvišalo tudi število ponarejenih evrokovancev, glede na leto 2021. Kljub povečanem številu ponaredkov pa je bila njihova skupna vrednost 9 % nižja kot v letu 2021. Pri eurobankovcih so bili ponaredki najpogostejši pri vrednostih € 50 in € 20, pri evrokovancih pa je bil najpogosteje ponarejen kovanec za € 2. Primerjava podatkov Evrosistema na tem področju uvršča Slovenijo v spodnjo polovico držav po številu odkritih ponaredkov evrobankovcev.

 

Tabela 2: Ponaredki evrobankovcev umaknjenih iz obtoka v Sloveniji v letu 2022

Apoen 

€ 5

€ 10

€ 20 

€ 50

€ 100 

€ 200

€ 500

Skupaj

Količina

12

50

234

452

149

34

21

952

Delež (v%)

1,3

5,2

24,6

47,5

15,6

3,6

2,2

100

 

Tabela 3: Ponaredki eurokovancev, umaknjenih iz obtoka v Sloveniji v letu 2022

Apoen 

€ 0,50 

€ 1

€ 2

Skupaj

Količina

142

335

5.843

6.320

Delež (v%)

2,2

5,3

92,5

100

Upoštevajoč število neto izdanih pristnih evrobankovcev in evrokovancev, je delež ponaredkov med gotovino v obtoku zelo majhen.