Preprečevanje ponarejanja

Ponarejanje gotovine je eno od najstarejših kaznivih dejanj v zgodovini človeštva. Razvoj tehnologije omogoča vse večjo aktivnost ponarejevalcev v domačem in svetovnem prostoru. 

Tudi v Sloveniji se vsako leto pojavlja ponarejanje gotovine, potencialne žrtve pa so predvsem posamezniki, ki si prejete gotovine ne ogledajo natančno ali slabo poznajo osnovne značilnosti pristnih bankovcev.

Evropski sistem centralnih bank - ESCB si nenehno prizadeva zaščititi bankovce pred ponarejanjem z vgradnjo večjega števila kvalitetnih varovalnih elementov.

Pri tem upošteva, da morajo zaščitni elementi omogočiti uporabnikom prepoznavanje pristnosti bankovcev, s katerimi vsakodnevno poslujejo, ne da bi za to potrebovali tehnične pripomočke.

Dodatne informacije najdete na spletnih straneh ECB Preprečevanje ponarejanja in Zaščitni elementi.

 

Poročilo o ponarejanju evrobankovcev - Evrosistem

Evropska centralna banka je 22. januarja 2021 objavila poročilo o ponarejanju evrobankovcev v letu 2020.

V letu 2020 je bilo iz obtoka umaknjenih okrog 460.000 ponarejenih evrobankovcev (220.000 v drugi polovici leta), kar je 17,7 % manj kot v letu 2019. V primerjavi s številom vseh bankovcev v obtoku (več kot 25 milijard konec leta 2020) ostaja število ponaredkov zelo majhno.

 

Tabela 1: Delež ponaredkov posameznih apoenov v letu 2020

Apoen 

€ 5

€ 10

€ 20 

€ 50

€ 100 

€ 200

€ 500

Skupaj

Delež (v%)

 2,3

16,0

36,3

30,9

10,3

3,0

1,2

 100

V letu 2020 sta bila še vedno najpogosteje ponarejana bankovca za 20 € in 50 €. Skupaj sta predstavljala okrog dve tretjini vseh ponaredkov. Večina ponaredkov je bila odkrita v državah Evroobmočja (94,5 %).

 

Slovenija

Vrednost ponarejene evrogotovine, umaknjene iz obtoka, se je v Sloveniji v letu 2020 malenkost zmanjšala v primerjavi z letom 2019. Znižanje je bilo predvsem posledica manjšega števila ponarejenih evrobankovcev, medtem ko se je število ponarejenih evrokovancev v primerjavi s preteklim letom povečalo.

Iz obtoka je bilo v letu 2020 zaradi ponarejanja umaknjenih več kot četrtino manj evrobankovcev kot v letu 2019, za 17 % pa se je v letu 2020 povečalo število ponarejenih evrokovancev glede na leto 2019. Pri evrobankovcih so bili ponaredki najpogostejši pri vrednostih € 50, € 20 in € 10, pri evrokovancih pa je bil najpogosteje ponarejen kovanec za € 2. Primerjava podatkov Evrosistema na tem področju uvršča Slovenijo v spodnjo polovico držav po številu odkritih ponaredkov evrobankovcev.

 

Tabela 2: Ponaredki evrobankovcev umaknjenih iz obtoka v Sloveniji v letu 2020

Apoen 

€ 5

€ 10

€ 20 

€ 50

€ 100 

€ 200

€ 500

Skupaj

Količina

64

126

212

311

102

25

47

887

Delež (v%)

7,2

14,2

23,9

35,1

11,5

2,8

5,3

100

 

Tabela 3: Ponaredki eurokovancev, umaknjenih iz obtoka v Sloveniji v letu 2020

Apoen 

€ 0,50 

€ 1

€ 2

Skupaj

Količina

208

260

2.154

2.622

Delež (v%)

7,9

9,9

82,2

100

Upoštevajoč število neto izdanih pristnih evrobankovcev in evrokovancev, je delež ponaredkov med gotovino v obtoku zelo majhen.