Kratke ekonomsko-finančne analize

Kratke ekonomsko-finančne analize

Publikacija Kratke ekonomsko-finančne analize podaja avtorski pogled analitikov na specifične teme s področja makroekonomije, denarne politike, finančnih trgov, poslovanja bank, finančne stabilnosti in drugih področij delovanja Banke Slovenije. Namenjena je analitični podpori rednim gradivom in objavljanju novih dognanj s širšega področja ekonomije. Periodika objavljanja je fleksibilna in ni vezana na periodiko objavljanja rednih gradiv Banke Slovenije.

14.03.2023 Matjaž Volk: Is the ECB monetary tightening effective? The role of bank funding and asset structure