Poročanje upravljavcev plačilnih sistemov

Upravljavci plačilnih sistemov so na podlagi Sklepa o plačilnih sistemih in upravljavcih plačilnih sistemov zavezani k poročanju Banki Slovenije o delovanju plačilnih sistemov, ki jih upravljajo.

Banka Slovenije je za ta namen izdala posebno Navodilo za poročanje upravljavcev plačilnih sistemov, ki določa podrobnejšo vsebino, obliko in roke poročanja.