Kreditna linija v sistemu TARGET

Likvidnostne potrebe znotraj dneva lahko banke uravnavajo prek črpanja posojila čez dan, ki ga Banka Slovenije nudi v obliki kreditne linije v sistemu TARGET. Kreditna linija predstavlja maksimalni možni znesek negativnega stanja na poravnalnem računu nasprotne stranke. V primeru, da ima nasprotna stranka ob zaključku delovnega dne na poravnalnem računu negativno stanje, se slednje samodejno spremeni v mejno posojilo. 

Podrobnejši postopki za uporabo odprtih ponudb so določeni v Uporabniškem priročniku za nasprotne stranke in Banko Slovenije v zvezi s postopki izvajanja posojila čez dan ter odprtih ponudb. Postopki tega priročnika so sestavni del Splošnih pogojev za udeležbo v sistemu TARGET-Slovenija in Splošnih pogojev za izvajanje okvira denarne politike, ki določata pravno podlago za izvajanje odprtih ponudb in kreditne linije.