Vključeni dajalci kreditov, ki lahko dostopajo do omejenega nabora podatkov

Do omejenega nabora podatkov, ki jih določa tretji odstavek 19. člena ZCKR, lahko dostopajo kreditodajalci, ki

  • niso člani sistema izmenjave informacij in 
  • v okviru svoje dejavnosti opravljajo storitve kreditiranja fizičnih oseb s sklepanjem kreditnih poslov na podlagi kreditnih pogodb, pogodb o finančnem zakupu, faktoringu ali zavarovanju.

Seznam vključenih dajalcev kreditov, ki dostopajo do omejenega nabora podatkov v SISBON