Takojšnja plačila

Pojav novih tehnologij je povzročil spremembe v navadah in pričakovanjih ljudi tudi na področju plačevanja. Mnogi uporabniki plačilnih storitev pričakujejo, da bodo lahko plačila izvrševali kjerkoli, kadarkoli in čim hitreje. Te zahteve za vstop na trg plačilnih storitev izkoriščajo tudi subjekti, ki niso banke, predvsem velika tehnološka podjetja in finteh podjetja. Prva plačilne storitve nudijo kot pomožne storitve, vendar pa lahko zaradi njihovega lastništva modernih tehnologij, s katerimi zagotavljajo dobro uporabniško izkušnjo, te storitve prerastejo v osnovne.

Kot odziv na zahteve uporabnikov na eni strani in vstop nebančnih ponudnikov na trg plačilnih storitev na drugi, so banke začele ponujati storitve takojšnjih plačil. Gre za plačila, ki so na voljo neprestano (24 ur dnevno in vse dni v letu) in pri katerih prejemnik plačila denar prejme v nekaj sekundah po odreditvi s strani plačnika.

Za enotno uveljavitev takojšnjih plačil je novembra 2017 v veljavo stopila vseevropska shema takojšnjih plačil (SCT Inst) (v nadaljevanju: shema), ki jo je oblikoval Evropski svet za plačila. Na njeni osnovi ponudniki plačilnih storitev svojim komitentom nudijo storitve takojšnjih plačil na enak način za domača in za čezmejna plačila. Zaenkrat lahko ponudniki plačilnih storitev k shemi pristopijo na prostovoljni osnovi, pričakovati pa je, da bo ta pristop za večino ponudnikov plačilnih storitev iz EU, med drugim tudi za vse slovenske banke in hranilnice, postal obvezen.

Aktivnosti za uveljavitev takojšnjih plačil že dlje časa potekajo tudi v Sloveniji. Tako je bila pod okriljem Bankarta v začetku leta 2019 vzpostavljena infrastruktura za izvrševanje domačih takojšnih plačil, potekal je tudi razvoj rešitev za končne uporabnike. Banka Slovenije pa od novembra 2018 slovenskim bankam in hranilnicam omogoča, da pri njej odprejo poseben račun, preko katerega lahko izvršujejo tako domača kot čezmejna takojšnja plačila, njihovo izvrševanje pa poteka v centralnobančnem denarju preko infrastrukture TARGET Instant Payment Settlement (TIPS), ki jo je novembra 2018 vzpostavil Evrosistem. Vključitev v TIPS bo od novembra 2021 dalje za vse udeležence TARGET2, ki so hkrati pristopili k shemi, obvezna, z njo bodo lahko slovenske banke in hranilnice svojim komitentom nudile tudi storitve čezmejnih takojšnjih plačil.