Menjalci

Zakon o deviznem poslovanju določa, da so menjalniški posli nakup in prodaja tuje gotovine (bankovci in kovanci v tuji valuti, ki jih izda centralna banka ali država) ter nakup čekov, ki se glasijo in so unovčljivi v tujem denarju. Nadalje omenjeni zakon določa, da lahko menjalniške posle opravljajo menjalci ter banke in hranilnice, ki v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, opravljajo storitve trgovanja s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli.

Menjalec je v skladu z Zakonom o deviznem poslovanju pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki opravlja  menjalniške posle na podlagi dovoljenja Banke Slovenije.

Banka Slovenije je nadzorni in prekrškovni organ v zvezi s poslovanjem menjalcev in v zvezi z osebami, ki brez dovoljenja opravljajo menjalniške posle. Banka Slovenije vodi seznam menjalcev in njihovih posameznih menjalnih mest.