Publikacije

Banka Slovenije izdaja vrsto publikacij s področij dela in nalog, ki jih opravlja.

Državnemu zboru Republike Slovenije poroča o svojem delu z Letnim poročilom. Poglede na strateške izzive poda enkrat letno v dokumentu Pogled Banke Slovenije na strateške izzive ekonomske politike v Sloveniji.

 

Seznam publikacij

 • Mesečna informacija o poslovanju bank
 • Poročilo o finančni stabilnosti
 • Gospodarska gibanja in projekcije
  • Gospodarska in finančna gibanja
  • Napovedi makroekonomskih gibanj v Sloveniji
  • Povzetek makroekonomskih gibanj
 • Statistična poročila
  • Bilten Banke Slovenije
  • Ekonomski odnosi s tujino
  • Neposredne naložbe
  • Četrtletna publikacija finančni računi
  • Letna publikacija Finančni računi
 • Rezultati anket
  • Raziskava o dostopnosti finančnih virov za podjetja
  • Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve
 • Raziskave in analize
  • Prikazi in analize
  • Delovni zvezki Banke Slovenije
 • Letna poročila
  • Letna poročila Banke Slovenije
  • Letna poročila Sklada za reševanje
  • Letna poročila Sklada za jamstvo vlog
  • Letna poročila OFS
  • Letna poročila NSP
 • Publikacije o sanaciji bank 2013/14
  • Poročilo o prenehanju Factor banke in Probanke, maj 2016
  • Poročilo Banke Slovenije za Državni zbor, marec 2015
  • Gradiva, povezana s skrbnim pregledom bank 2013/14
 • Publikacije ECB/EC
  • Ekonomski bilten
  • Letno poročilo ECB
  • Letno poročilo EMN
  • Letno poročilo ESRB
  • Konvergenčno poročilo
 • Druge publikacije
  • Pogled Banke Slovenije na strateške izzive ekonomske politike v Sloveniji
  • Priročnik za upravljanje nedonosnih terjatev MSME
  • Zborniki
  • Publikacije o prevzemu evra
  • Občasne publikacije

Povezano

Predvideni datumi objav publikacij