Statistika ekonomskih odnosov s tujino

Uredba (ES) št. 184/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. januarja 2005 o statistiki Skupnosti glede plačilne bilance, mednarodne trgovine s storitvami in neposrednih tujih naložb (Uradni list EU, št. L35/2005L166/2012 in L171/2016)

Uredba (ES) št. 716/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2007 o statistiki Skupnosti o strukturi in dejavnosti tujih povezanih podjetij (Uradni list EU, št. L171/2007)

Smernica ECB z dne 16. julija 2004 o zahtevah ECB za statistično poročanje na področju statistike plačilne bilance in stanja mednarodnih naložb ter predloge za dajanje podatkov o mednarodnih rezervah in devizni likvidnosti (ECB/2004/15) (Uradni list EU, št. L354/2004 in L159/2007)

Smernica ECB z dne 9. decembra 2011 o zahtevah Evropske centralne banke za statistično poročanje na področju zunanje statistike (prenovitev) (ECB/2011/23) (Uradni list EU, št. L65/2011L247/2013 in L41/2015)

Sklep o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 107/2008 in 24/2013

Navodilo za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (neuradno prečiščeno besedilo)

Navodilo o poročanju o poslih z vrednostnimi papirji (Uradni list RS, št. 109/2013)