Statistika ekonomskih odnosov s tujino

Uredba (ES) št. 184/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. januarja 2005 o statistiki Skupnosti glede plačilne bilance, mednarodne trgovine s storitvami in neposrednih tujih naložb (Uradni list EU, št. L35/2005, L166/2012 in L171/2016)

Smernica ECB z dne 9. decembra 2011 o zahtevah Evropske centralne banke za statistično poročanje na področju zunanje statistike (ECB/2011/23) (Uradni list EU, št. L65/2012, L247/2013 in L41/2016)

Smernica ECB (EU) 2018/1151 z dne 2. avgusta 2018 o spremembi Smernice ECB/2011/23 o zahtevah Evropske centralne banke za statistično poročanje na področju zunanje statistike (ECB/2018/19) (L209/2018)
Smernica Evropske centralne banke (EU) 2020/1554 z dne 14. oktobra 2020 o spremembi Smernice ECB/2011/23 glede pogostosti poročanja Evropski centralni banki o kakovosti zunanje statistike (ECB/2020/52) (L354/2020)
Sklep o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 107/2008)
Sklep o spremembi sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 24/2013)
Navodilo za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (neur. prečišč. besedilo)
Navodilo za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 18/2017)
Navodilo o poročanju o poslih z vrednostnimi papirji (Uradni list RS, št. 109/2013)
Uredba (EU) 2019/2152 o Evropskih poslovnih statistikah  (L327/2019)
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1197 (L271/2020)