Poravnava bankomatov

Poravnava bankomatov je plačilni sistem, v okviru katerega se izvajata obračun ter poravnava denarnih terjatev in obveznosti iz naslova transakcij z domačimi debetnimi karticami (BA Maestro, Activa Maestro) na bankomatih, kadar imetnik kartice opravi dvig na bankomatu pri drugem udeležencu plačilnega sistema, ne pa pri udeležencu, pri katerem ima odprt račun. Upravlja ga družba Bankart d.o.o.

Obračun ter postopke poravnave denarnih terjatev in obveznosti izvaja družba Bankart d.o.o. na računih udeležencev v plačilnem sistemu TARGET.