BIPS

BIPS je plačilni sistem v okviru katerega se izvršujejo domača (i) kreditna plačila in (ii) takojšnja kreditna plačila. Upravlja ga družba Bankart d. o. o.

Poravnavo denarnih terjatev in obveznosti med udeleženci plačilnega sistema izvaja Bankart d. o. o. (šestkrat dnevno za kreditna plačila in v realnem času za takojšnja kreditna plačila) s prerazporeditvijo lastništva vnaprej zagotovljenih sredstev na svojem posebnem (tehničnem) računu v TARGET2-Slovenija, in sicer z ustrezno prilagoditvijo pozicij udeležencev v okviru izvršitve posameznega (takojšnjega) kreditnega plačila.