Vprašanja in odgovori

Dodatna pojasnila v zvezi z implementacijo uredbe EMIR so v obliki vprašanj in odgovorov objavljena v okviru dokumentov, ki se neprestano obnavljajo. Zadnje posodobitve teh dokumentov so dostopne na naslednjih povezavah: 

ESMA

Q&A

Spletna stran s Q&A

ATVP Odgovori na vprašanja (okt./nov. 2013)

BS

Odgovori