Način zbiranja podatkov

Raziskovanje HFCS je sestavljeno iz anketiranja. Raziskava se  izvaja vsake tri leta, v prihodnosti pa ob večjem vzorcu ni izključena možnost, da bi izbrane osebe in gospodinjstva v anketi sodelovale večkrat zapored, da se zagotovi spremljanje gospodinjstva in njihovih članov v času, kar se imenuje panelno raziskovanje.

Anketa se izvaja neposredno na terenu – z računalniško podprtim anketiranjem (angl. CAPI – computer assisted personal interviewing), traja pa približno 45 minut. Tak način anketiranja je uporabljen v vseh državah Ekonomske in monetarne unije. Sodelovanje v anketi je prostovoljno. Kljub prostovoljnosti sodelovanja, pa je sodelovanje z izbranimi gospodinjstvi izredno pomembno, saj nam omogoča pravilno analizirati finančne okoliščine vseh vrst gospodinjstev v Sloveniji in v območju evra.