Konvergenčno poročilo

Konvergenčno poročilo

Prikazana so poročila ECB (slovenski prevod) o napredku, ki so ga države članice dosegle pri izpolnjevanju svojih obveznosti kot članice Ekonomske in monetarne unije. Poročila so v slovenskem jeziku na voljo v PDF formatu do vključno 2018. Novejša poročila so na voljo samo v spletnem formatu, najdete jih na spletni strani ECB.

23.05.2018 Konvergenčno poročilo, maj 2018
07.06.2016 Konvergenčno poročilo, junij 2016
06.06.2014 Konvergenčno poročilo, junij 2014
05.07.2013 Konvergenčno poročilo, junij 2013
05.07.2012 Konvergenčno poročilo, maj 2012
05.07.2010 Konvergenčno poročilo, maj 2010
02.06.2008 Konvergenčno poročilo, maj 2008
02.07.2007 Konvergenčno poročilo, maj 2007
05.12.2006 Konvergenčno poročilo, december 2006
21.06.2006 Konvergenčno poročilo, maj 2006
01.06.2005 Konvergenčno poročilo 2004