Bankovci

Velikost 120 x 60 mm 
Datum izdaje 15. januar 1992 
Izročen v obtok 27. november 1992 
Iz obtoka 15. januar 2007 
 Zamenljiv v Banki Slovenije brez časovne omejitve.

Osnovni motiv sprednje strani bankovca je lik protestanta Primoža Trubarja, izdelan v ročni gravuri. Podobo dopolnjuje senca profila, izpolnjena z mikropisavo.

Na osrednjem delu leve polovice bankovca je odtisnjen v tehniki globokega tiska motiv s prve strani Trubarjevega Abecedarija, pod njim pa je upodobljeno pisateljsko pero. V vodnem znaku je lik Primoža Trubarja. Na zadnji strani bankovca je reprodukcija risbe Uršulinske cerkve v Ljubljani. V zgornjem levem delu bankovca je v tehniki globokega tiska odtisnjen motiv iz "Novega testamenta".

Velikost126 x 63 mm 
Datum izdaje 15. januar 1992 
Izročen v obtok 28. december 1992 
Iz obtoka 15. januar 2007
 Zamenljiv v Banki Slovenije brez časovne omejitve.

Osnovni motiv sprednje strani bankovca je lik polihistorja Janeza Vajkarda Valvasorja, izdelan v ročni gravuri. Senca profila lika je izpolnjena z mikropisavo.

Na levem delu bankovca je v tehniki globokega tiska odtisnjeno geodetsko šestilo. V vodnem znaku je upodobljen lik J. V. Valvasorja. Na zadnji strani so v globokem tisku odtisnjeni različni deli zemljevida Slovenije in zaključna vinjeta dveh angelov iz knjige J. V. Valvasorja "Slava vojvodine Kranjske". Na levi strani bankovca je napis "Dulcis ex labore fructus".

Velikost132 x 66 mm 
Datum izdaje 15. januar 1992 
Izročen v obtok 19. marec 1993 
Iz obtoka 15. januar 2007 
Zamenljiv v Banki Slovenije brez časovne omejitve.

Osnovni motiv sprednje strani bankovca je lik matematika Jurija Vege, izdelan v ročni gravuri. Podobo dopolnjuje senca profila, izpolnjena z mikropisavo.

Na levi polovici bankovca je v globokem tisku odtisnjen motiv risbe iz Vegove razprave o krogli. V vodnem znaku je upodobljen lik Jurija Vege. Na zadnji strani je ponazorjen sončni sistem ter risba čelne fasade Akademije znanosti in umetnosti.

Velikost 138 x 69 mm 
Datum izdaje 15. januar 1992
15. januar 2003 
Izročen v obtok 30. september 1992
12. maj 2003
Iz obtoka 15. januar 2007
Zamenljiv v Banki Slovenije brez časovne omejitve.

Osnovni motiv sprednje strani bankovca je lik slikarja impresionista Riharda Jakopiča, izdelan v ročni gravuri. Podobo dopolnjuje senca profila, izpolnjena z mikropisavo.

Osrednji del leve polovice bankovca izpolnjujejo slikarska paleta in dva slikarska čopiča. V vodnem znaku je lik Riharda Jakopiča. Zadnjo stran predstavljata detajl Jakopičeve slike "Sonce" in načrt nekdanjega Jakopičevega paviljona v Ljubljani, ki je v globokem tisku.

Velikost144 x 72 mm 
Datum izdaje 15. januar 1992
8. oktober 1997
15. januar 2001
15. januar 2004 
Izročen v obtok 22. februar 1993
10. marec 1998
20. junij 2001
2. avgust 2004
Iz obtoka 15. januar 2007 
Zamenljiv v Banki Slovenije brez časovne omejitve.

Osnovni motiv sprednje strani bankovca je lik skladatelja Iacobusa Gallusa, izdelan v ročni gravuri. Podobo dopolnjuje senca profila, izpolnjena z mikropisavo.

V osrednjem delu je odtisnjena risba motiva orgel iz 17. stoletja. V vodnem znaku je lik Iacobusa Gallusa. Na zadnji strani bankovca je na levi strani risba pročelja Slovenske filharmonije v tehniki globokega tiska. Na osrednjem delu bankovca je odtisnjen notni zapis.

Bankovci različnih izdaj se razlikujejo v datumu izdaje in podpisu člana Sveta banke na hrbtni strani.

 

Velikost150 x 75 mm 
Datum izdaje
15. januar 1992
15. januar 2001
15. januar 2005
Izročen v obtok
30. september 1992
20. junij 2001
20. junij 2005
Iz obtoka
January 15, 2007
 Zamenljiv v Banki Slovenije brez časovne omejitve.

 

Osnovni motiv sprednje strani bankovca je lik arhitekta Jožeta Plečnika, izdelan v ročni gravuri. Podobo dopolnjuje senca profila, izpolnjena z mikropisavo.

Na levi polovici bankovca je reproducirano šestilo z izrisano krožnico. V vodnem znaku je lik Jožeta Plečnika. Osrednji motiv zadnje strani bankovca predstavlja risba vzhodne fasade Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani. V spodnjem delu bankovca pa je prikazan tloris knjižnice.


Velikost156 x 78 mm 
Datum izdaje 15. januar 1992
1. junij 1993
15. januar 2000
15. januar 2003
15. januar 2004
15. januar 2005
Izročen v obtok 30. september 1992
13. december 1993
10. julij 2000
12. maj 2003
2. avgust 2004
20. junij 2005 
Iz obtoka 15. januar 2007 
 Zamenljiv v Banki Slovenije brez časovne omejitve.

Osnovni motiv na sprednji strani bankovca je lik pesnika Franceta Prešerna, izdelan v ročni gravuri. Senca profila portreta je izpolnjena z mikropisavo.

V zgornji, levi polovici bankovca je v tehniki globokega tiska odtisnjen faksimile Prešernovega podpisa. V vodnem znaku je lik Franceta Prešerna. Na zadnji strani bankovca je v osrednjem delu odtisnjen del besedila Zdravljice. Levo zgoraj je stilizirano pisateljsko pero, poleg njega pa je v pesnikovem rokopisu v globokem tisku odtisnjena beseda "Prijatli".

 

Velikost156 x 78 mm
Datum izdaje1. junij 1993
8. oktober 1997
15. januar 2000
15. januar 2002
15. januar 2004 
Izročen v obtok 13. december 1993
10. februar 1998
10. julij 2000
15. julij 2002
2. avgust 2004
Iz obtoka 15. januar 2007 
 Zamenljiv v Banki Slovenije brez časovne omejitve.

 

Osnovni motiv na sprednji strani bankovca je lik slikarke Ivane Kobilce, izdelan v ročni gravuri. Podobo dopolnjuje senca profila portreta, izpolnjena z mikropisavo.

Na levi strani bankovca je slikarsko stojalo, ob njem pa medaljon s profilom slikarke. Nad stojalom je na bankovcu izdaje "1. junij 1993" slikarska paleta v optično spremenljivi barvi, na bankovcu izdaje "8. oktober 1997" pa je zaščitna folija.

Na bankovcu izdaje "15. januar 2002" je hologram v obliki slikarske palete, v katerem so stilizirani cvetovi ter številke "5000" v spreminjajočih se barvah. V vodnem znaku na levi strani bankovca je lik Ivane Kobilce. Na zadnji strani je odtisnjen načrt fasade Narodne galerije v Ljubljani. Desno od motiva je v globokem tisku odtisnjen tloris in naris Robbovega vodnjaka

Kompozicijo zaključuje na desni strani načrt prizidka Narodne galerije.

Bankovec izdaje "15. januar 2002" ima dodano varnostno kovinsko nitko z mikrotekstom, ki je vpletena ob levem robu.

Velikost156 x 78 mm 
Datum izdaje 28. junij 1994
15. januar 2000
15. januar 2003
15. januar 2004 
Izročen v obtok 15. marec 1995
19. junij 2000
13. oktober 2003
4. april 2005 
Iz obtoka 15. januar 2007 

Osnovni motiv na sprednji strani bankovca je lik pisatelja Ivana Cankarja, izdelan v ročni gravuri. Podobo dopolnjuje senca profila portreta, izpolnjena s pisateljevim rokopisom.

V osrednjem delu bankovca je odtisnjen načrt odra nekdanjega gledališča v Ljubljani, nad njim pa v slepem tisku motiv krizanteme. V vodnem znaku je Smrekarjeva karikatura Ivana Cankarja.

Bankovec izdaje 28. junija 1994 ima levo od krizanteme pisateljsko pero v optično spremenljivi barvi.

Bankovec izdaje "15. januar 2000" ima na sprednji strani, ob desnem robu hologramski trak, na katerem se ponavlja faksimile podpisa Ivana Cankarja, pisateljsko pero in v mikro pisavi izpisan citat iz Cankarjevega dela "Ottakring". Pisateljsko pero v zgornji, levi polovici bankovca je vijolične barve. Osnovni motiv zadnje strani bankovca predstavlja gravura krizanteme, preko osrednjega dela pa je odtisnjen del originalnega pisateljevega rokopisa.

Bankovec izdaje 15. januar 2003 ima v levem, zgornjem delu krizanteme dodano iridescentno zaščito.