Izdana dovoljenja

Razkritje informacij o izdanih dovoljenjih na podlagi 276. člena ZBan-2 (seznami vključujejo dovoljenja, ki so bila izdana po datumu uveljavitve ZBan-2, to je po 13. 5. 2015).
 

Datum izdaje dovoljenja

Delničar

Banka

Delež v %

4. 3. 2016 Biser Bidco, S.a.r.l. Luksemburg in Apollo Global Management, LLC Nova Kreditna banka Maribor d.d. od 50
21. 6. 2016 AIK Banka AD Beograd in njej nadrejene osebe Gorenjska banka d.d. Kranj od 10 do 20
16. 9. 2016 UniCredit S.p.A. UniCredit Banka Slovenija d.d. od 50
24. 11. 2016 M&V Investments AD Beograd Gorenjska banka d.d. Kranj od 10 do 20
(posredno)
13. 6. 2017 Privredna banka Zagreb d.d. in njej nadrejena oseba Banka Intesa Sanpaolo d.d. od 50
12. 2. 2018

Skupina Prva d. d. in njej nadrejene osebe

Deželna banka Slovenije d.d. od 20 do 1/3
21. 2. 2018 AIK Banka AD Beograd in njej nadrejene osebe Gorenjska banka d.d. Kranj od 20 do 1/3
29. 10. 2018 AIK Banka AD Beograd in njej nadrejene osebe Gorenjska banka d.d. Kranj od 50
11. 12. 2018 Biser Holdings Limited Nova Kreditna banka Maribor d.d. od 50
8. 1. 2019 Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije - SVIZ Slovenije Delavska hranilnica d.d. Ljubljana od 10 do 20
13.12.2019 OTP Bank PLC SKB d.d. od 50
22. 4. 2020 KD Group d. d. in KD d. d. Deželna banka Slovenije d. d. od 20 do 1/3
14. 8. 2020 Skupni kvalificirani imetniki Deželna banka Slovenije d. d. od 20 do 1/3
9. 11. 2020 Dr. Otmar Zorn Hranilnica Lon d. d., Kranj od 10 do 20
9. 11. 2020 GIC Gradnje d. o. o. in nadrejena oseba Hranilnica Lon  d. d., Kranj od 10 do 20
20. 12. 2021 Tango Holdings, Inc. Nova Kreditna banka Maribor d.d. od 50
6. 1. 2022 Prva pokojninska družba, d. d. Deželna banka Slovenije d. d. od 10 do 20
1. 3. 2022 Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana Sberbank banka d. d. od 50
6. 9. 2022 OTP Bank Nyrt. Nova Kreditna banka Maribor d.d. od 50
5. 12. 2022 Agri Europe Cyprus Limited Gorenjska banka d.d. Kranj od 50
23. 5. 2024 Dr. Otmar Zorn Hranilnica Lon d. d., Kranj od 20 do 1/3
6. 6. 2024 GIC Gradnje d. o. o. in nadrejene osebe Hranilnica Lon  d. d., Kranj od 20 do 1/3

Razkritje informacij o izdanih dovoljenjih na podlagi 309. člena ZBan-3 (seznami vključujejo dovoljenja, ki so bila izdana po datumu uveljavitve ZBan-2, to je po 13. 5. 2015).
 

Datum izdaje dovoljenja

Oseba

Banka

4. 8. 2015 Barbara Cerovšek Zupančič Deželna banka Slovenije d. d.
24. 2. 2017 John Michael Denhof Nova Kreditna banka Maribor d. d.
29. 3. 2017 Renato Založnik Delavska hranilnica d. d. Ljubljana
12. 7. 2017 Drago Kavšek Banka Intesa Sanpaolo d. d.
11. 1. 2018 Jozef Kausich Banka Intesa Sanpaolo d. d.
12. 2. 2018 Elena Burdakova Sberbank banka d. d.
6. 6. 2018 Andrej Andoljšek Addiko Bank d. d.
29. 6. 2018 Matej Falatov Nova Kreditna banka Maribor d. d.
17. 8. 2018 Ivanka Prezhdarova UniCredit Banka Slovenija d. d.
11. 9. 2018 Klemen Bajt Primorska hranilnica Vipava d. d.
7. 12. 2018 Marko Rozman Deželna banka Slovenije d. d.
10. 12. 2018 Mario Henjak Gorenjska banka d. d., Kranj
18. 3. 2019 Marko Filipčič Gorenjska banka d. d., Kranj
4. 7. 2019 Anja Božac Addiko Bank d. d.
21. 10. 2019 Anita Stojčevska SKB banka d.d., Ljubljana
16. 6. 2020 Imre Endre Balogh Hranilnica LON d. d., Kranj
7. 7. 2020 Matej Brecelj Primorska Hranilnica Vipava d. d.
14. 12. 2020 Igo Gruden Hranilnica LON d. d., Kranj
20. 7. 2021 Tsvetelin Petyov Minchev UniCredit Banka Slovenija d. d.
23. 7. 2021 Lorenzo Ramajola UniCredit Banka Slovenija d. d.
19. 10. 2021 Damijan Dolinar SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d., Ljubljana
19. 10. 2021 Stanka Šarc Majdič SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d., Ljubljana
25. 11. 2021 Miha Kristl Nova Kreditna banka Maribor d. d.
14. 3. 2022 Mojca Videmšek Osolnik Gorenjska banka d. d., Kranj
15. 3. 2022 Heribert Fernau Sberbank banka d. d.
28. 4. 2022 Antonio Argir Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana
28. 4. 2022 Andrej Lasič Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana
28. 4. 2022 Hedvika Usenik Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana
2. 5. 2022 Matija Birov Banka Intesa Sanpaolo d. d.
29. 6. 2022 Martin Mavrič N Banka d.d., Ljubljana 
19. 7. 2022 Mojca Kovač Banka Intesa Sanpaolo d. d.
1. 8. 2022 Tanja Turk UniCredit Banka Slovenija d. d.
26. 10. 2022 Veronica Tomasoni UniCredit Banka Slovenija d. d.
6. 12. 2022 Jure Kvaternik Deželna banka Slovenije d. d.
17. 2. 2023 Borut Jamnik SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d., Ljubljana
6. 3. 2023 Luigi Fuzio Banka Intesa Sanpaolo d. d.
20. 3. 2023 Bojana Novak Banka Sparkasse d. d.
18.07.2023 Andraž Vrh Addiko Bank d. d.
20.09.2023 Boštjan Rupar UniCredit Banka Slovenija d. d.
07.11.2023 Spyridon Ntallas SKB banka d.d., Ljubljana
13.02.2024 Andraž Grum Deželna banka Slovenije d. d.
02.04.2024 Gvido Jemenšek Nova Kreditna banka Maribor d. d.
20.03.2024 Andrey Gorelikov Banka Intesa Sanpaolo d. d.

Razkritje informacij o izdanih dovoljenjih na podlagi 309. člena ZBan-3 (seznami vključujejo dovoljenja, ki so bila izdana po datumu uveljavitve ZBan-2, to je po 13. 5. 2015).

  

Datum izdaje dovoljenja

Banka

Storitve

7. 7. 2015 Banka Intesa Sanpaolo d.d. finančni zakup (lizing, najem)
30. 5. 2016 Gorenjska banka d.d., Kranj finančni zakup (lizing, najem)
30. 6. 2016 Gorenjska banka d.d., Kranj trženje investicijskih skladov
20. 12. 2016 Banka Intesa Sanpaolo d.d. svetovanje v zvezi z naložbami (investicijsko svetovanje)
13. 6. 2017 Delavska hranilnica d.d., Ljubljana odkup terjatev z regresom ali brez njega (faktoring)
24. 10. 2019 Delavska hranilnica d.d., Ljubljana zavarovalno zastopništvo po zakonu, ki ureja zavarovalništvo
7. 8. 2020

Nova Kreditna banka Maribor d. d.

skrbniške in administrativne storitve po zakonu, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje
28. 1. 2021 Hranilnica Lon d. d., Kranj zavarovalno zastopništvo po zakonu, ki ureja zavarovalništvo in trženje enot investicijskih skladov
29. 10. 2021 Delavska hranilnica d. d., Ljubljana trženje enot investicijskih skladov in zastopanje pri finančnem zakupu (lizingu)
28. 2. 2022  Deželna banka Slovenije d. d. trženje enot investicijskih skladov
28. 2. 2022  Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana posredovanje pri finančnem zakupu
6. 5. 2022  Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana administrativne storitve za investicijske sklade ter prodaja in nakup naložbenega zlata
14. 11. 2022 Banka Sparkasse d.d. odkup terjatev z regresom ali brez njega (faktoring)
2. 10. 2023 Banka Intesa Sanpaolo d.d. hramba vrednostnih papirjev in druge storitve, povezane s hrambo
14. 11. 2023 Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana izdajanje elektronskega denarja
8. 12. 2023 Delavska hranilnica d. d., Ljubljana zastopanje prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

Razkritje informacij o izdanih dovoljenjih na podlagi 309. člena ZBan-3 (seznami vključujejo dovoljenja, ki so bila izdana po datumu uveljavitve ZBan-3, to je po 23. 6. 2021).

 

Datum izdaje dovoljenja Oseba Banka
13. 7. 2021 Atila Kovacs SKB d.d. 
2. 9. 2021 Hannes Frotzbacher Banka Sparkasse d. d.
2. 9. 2021 Antonio Bergalio Banka Intesa Sanpaolo d. d.
3. 9. 2021 Giancarlo Miranda Banka Intesa Sanpaolo d. d.
6. 10. 2021 Islam Osama Zekry Nova Ljubljanska banka d. d.
22. 10. 2021 Ana Živanović Gorenjska banka d. d., Kranj
23. 11. 2021 Polonca Črnigoj Primorska Hranilnica Vipava d. d.
23. 11. 2021 Vasja Peršolja Primorska Hranilnica Vipava d. d.
23. 11. 2021 Flavio Mosetti Primorska Hranilnica Vipava d. d.
21. 12. 2021 Dejan Kaisersberger Hranilnica LON d. d., Kranj
6. 5. 2022 Sandor Pataki Nova Kreditna banka Maribor d. d.
6. 5. 2022 Tamas Bernath Nova Kreditna banka Maribor d. d.
6. 5. 2022 Marko Košak Nova Kreditna banka Maribor d. d.
6. 5. 2022 Tünde Barabas Nova Kreditna banka Maribor d. d.
15. 7. 2022 Aleksander Milostnik Gorenjska banka d. d., Kranj
4. 8. 2022 Imre Bertalan Nova Kreditna banka Maribor d. d.
10. 8. 2022 Ulrike Resei Banka Sparkasse d. d.
12. 9. 2022 Tanya Šplajt Brainović Addiko Bank d. d.
3. 11. 2022 Dorothea Nikolova-Iltcheva Nova Kreditna banka Maribor d. d.
23. 11. 2022 Milena Vukotić Unicredit banka Slovenija d. d.
4. 4. 2023 György Gáldi SKB d.d. 
28. 4. 2023 Massimo Malagoli Banka Intesa Sanpaolo d. d.
23. 5. 2023 Matija Šenk SID d. d.
18.07.2023 Bojan Pavlović Gorenjska banka d. d., Kranj
18.07.2023 Jure Mikuž Hranilnica LON, d. d., Kranj
26.07.2023 Zeynep Nazan Somer Ozelgin Unicredit banka Slovenija, d. d.
26.07.2023 Jasna Mandac Unicredit banka Slovenija, d. d.
26.07.2023 Svetlana Pančenko Unicredit banka Slovenija, d. d.
15.08.2023 Cvetka Selšek Nova Ljubljanska banka d. d.
15.08.2023 Andre Marc Richard Prudent-Toccanier Nova Ljubljanska banka d. d.
09.11.2023 Francesco Correale Unicredit banka Slovenija, d. d.
19.11.2023 Michael Koren Banka Sparkasse d. d.
11.01.2024 Dario Massimo Grassani Banka Intesa Sanpaolo d. d.
30.01.2024 Elena Kohutikova Banka Intesa Sanpaolo d. d.
19.03.2024 Gregor Rovanšek Deželna banka Slovenije d. d.
19.03.2024 Matija Gantar Deželna banka Slovenije d. d.
04.04.2024 Katja Lautar SID d. d.
25.04.2024 Mejra Festič Hranilnica LON, d. d., Kranj