Aktualno

Novosti s področja EMIR

 • 28. 6. 2022: ESMA objavila sporočilo za javnost glede priznanja dveh CCP iz USA (seznam priznanih CCP iz tretjih držav)
 • 24. 6. 2022: V Uradnem listu EU (OJ) sta bili objavljeni uredbi glede ekvivalence CCP iz Izraela in Kitajske
 • 16. 6. 2022: ESMA objavila izjavo, v kateri poziva nadzornike, naj ne prioritizirajo nadzora nad kliringom PSA v obdobju do podaljšanja izvzetij
 • 13. 6. 2022: ESA predlagajo podaljšanje obdobja začasnih izvzetij iz obveznosti izmenjave zavarovanj in kliringa za znotrajskupinske transakcije z nasprotnimi strankami iz tretjih držav (javna izjava, poročilo glede izmenjave zavarovanj, poročilo glede kliringa)
 • 10. 6. 2022: EC sprejela več predlogov uredb v zvezi s poročanjem, kvaliteto podatkov, dostopom do podatkov in registracijo TR
 • 9. 6. 2022: EC predlaga podaljšanje izvzetij za pokojninske sheme iz obveznosti kliringa do 18. 6. 2023 (poročilo, predlog uredbe)
 • 9. 6. 2022: v OJ objavljeni izvedbeni sklepi glede ekvivalence CCP v Indoneziji (OJK), Južni Afriki, Indiji (IFSCA), Maleziji in Čilu
 • 3. 6. 2022: ESMA objavila predlog dviga praga kliringa za blagovne IFI na 4 mrd EUR
 • 19. 5. 2022: ESMA objavila posvetovalne dokumente glede CCP RRR
 • 18. 5. 2022: ESMA objavila analizo IFI tveganj v primeru Archegosa
 • 17. 5. 2022: v OJ EU objavljena uredba glede prehoda na nove referenčne vrednosti, v povezavi z IFI OTC 
 • 16. 5. 2022: ESMA objavila končna poročila glede CCP RRR
 • 25. 4. 2022: ESMA prenovila register obveznosti kliringa po EMIR
 • 1. 4. 2022: ESMA objavila poročilo glede kvalitete EMIR in SFTR podatkov
 • 25. 3. 2022: ESMA potrdila podaljšanje priznanja za UK CCP do 30. 6. 2025
 • 25. 3. 2022: ESMA je objavila prenovljen seznam ne-EU CCP
 • 24. 3. 2022: ESMA objavila sporočilo za javnost glede ukrepanja zoper Regis-TR
 • 14. 3. 2022: ESMA objavila sporočilo za javnost glede koordinacije regulatornega odziva na vojno v Ukrajini in njenega vpliva na finančne trge
 • 10. 3. 2022: FSB, CPMI in IOSCO poudarili pomen nadaljnjega dela v zvezi s finančnimi viri CCP (poročilo)
 • 7. 3. 2022: EC objavila posvetovalni dokument glede ekvivalence malezijskih CCP
 • 23. 2. 2022: ESMA objavila posvetovalni dokument glede stresnih testov CCP na področju podnebnega tveganja
 • 9. 2. 2022: v OJ objavljen izvedbeni sklep o podaljšanju ekvivalence za UK CCP
 • 8. 2. 2022: EC objavila namero glede podaljšanja ekvivalence za UK CCP in posvetovalni dokument glede razširitve CCP storitev v EU
 • 1. 2. 2022: ESMA objavila pismo EC glede priporočila o pričetku obveznosti kliringa za PSA junija 2023
 • 31. 1. 2022: ESMA objavila končno poročilo glede CCP RRR
 • 27. 1. 2022: ESMA objavila sporočilo za javnost glede posvetovalnega dokumenta o ukrepih proti procikličnosti CCP
 • 14. 1. 2022: ESMA objavila metodologijo za obvezen pregled izdaje dovoljenj in nadzora CCP

Arhiv>>