Družbe za izdajo elektronskega denarja držav EGP v Sloveniji

Seznam notifikacij družb za izdajo elektronskega denarja, ki jih je Banka Slovenije prejela od pristojnih organov držav sedeža družbe za izdajo elektronskega denarja.