Banke v Sloveniji

Banke, ki imajo po Zakonu o bančništvu dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih, vzajemno priznanih in dodatnih finančnih storitev.

ADDIKO BANK d.d. Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana 01 580 40 00, 01 580 40 01 www.addiko.si
Več informacij
BANKA INTESA SANPAOLO d.d. Pristaniška 14, 6000 Koper 05 666 10 00 05 666 20 19 www.intesasanpaolobank.si
Več informacij
BANKA SPARKASSE d.d. Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana 01 583 66 66 01 583 23 33 www.sparkasse.si
Več informacij
DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d. Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana 01 472 71 00 01 472 74 05 www.dbs.si
Več informacij
GORENJSKA BANKA d.d., KRANJ Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj 04 208 40 00 04 202 15 03, 04 202 16 13, 04 202 16 25, 04 202 17 18, 04 202 17 13, 04 202 23 65 www.gbkr.si
Več informacij
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d. Ulica Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor 02 229 22 90 02 252 43 33, 02 252 43 71 www.nkbm.si
Več informacij
NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., LJUBLJANA Trg republike 2, 1520 Ljubljana 01 425 01 55, 01 476 39 00 01 252 24 22, 01 252 25 00, 01 425 20 97, 01 251 40 57 www.nlb.si
Več informacij
SID - SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA, d.d., LJUBLJANA Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana 01 200 75 00 01 200 75 75 www.sid.si
Več informacij
SKB BANKA d.d. LJUBLJANA Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana 01 471 55 55 01 231 45 49 www.skb.si
Več informacij
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d. Ameriška ulica 2, 1000 Ljubljana 01 587 66 00 01 587 66 84 www.unicredit.si
Več informacij