Statistična poročila

Banka Slovenije izdaja več statističnih poročil, ki zajemajo statistične podatke z več področjih poslovanja, ki jih pokriva Banka Slovenije.  

Bilten Banke Slovenije

Bilten Banke Slovenije

Mesečni Bilten je osrednja statistična publikacija Banke Slovenije. Vsebuje podatke iz lastne produkcije statistik, in sicer statistik finančnih institucij, ekonomskih odnosov s tujino ter finančnih računov, ki dopolnjujejo osnovne makroekonomske statistike Statističnega urada RS in Ministrstva za finance.

Preberi več
Ekonomski odnosi Slovenije s tujino

Ekonomski odnosi Slovenije s tujino

Publikacija Ekonomski odnosi s tujino izhajajo mesečno. Vsebuje statistične podatke in opis stanja mednarodnih naložb (tuje neposredne naložbe po državah), zunanjega dolga ter osnovnih gibanj v plačilni bilanci.

Preberi več
Neposredne naložbe

Neposredne naložbe

Neposredne naložbe so letna statistična publikacija s podrobnimi podatki o tujih neposrednih naložbah v Sloveniji in slovenskih neposrednih naložbah v tujini. Publikacija vključuje tudi informacije o izvoru in vključenosti tujih neposrednih naložb v slovensko gospodarstvo in o slovenskih naložbah v tujini.

Preberi več
Četrtletna informacija Finančni računi

Četrtletna informacija Finančni računi

Četrtletna informacija Finančni računi Slovenije vsebuje osnovne informacije o finančnih računih posameznih sektorjev.

 

Preberi več
Letna publikacija Finančni računi Slovenije

Letna publikacija Finančni računi Slovenije

Letna publikacija Finančni računi Slovenije zajema pregled finančnih računov po posameznih sektorjih in primerjavo z evroobmočjem, nekonsolidirane in konsolidirane zbirne tabele, nekonsolidirane tabele po nasprotnih sektorjih ter metodologijo in proces sestave finančnih računov.

 

Preberi več
Storitvena menjava s tujino po značilnostih podjetij

Storitvena menjava s tujino po značilnostih podjetij

Publikacija vsebuje letne statistične podatke o trgovanju s storitvami s tujino po značilnostih podjetij. Prikazana je vpetost različnih subjektov razvrščenih po velikosti, tipu lastništva ali dejavnosti v mednarodno trgovino s storitvami.

Preberi več