Strateški okvir makrobonitetne politike

Strateški okvir makrobonitetne politike Banke Slovenije podrobno opredeljuje proces oblikovanja makrobonitetne politike v Banki Slovenije. V dokumentu so predstavljeni vmesni cilji makrobonitetne politike in nabor možnih indikatorjev, ki se uporabljajo za spremljanje doseganja teh ciljev. Predstavljen je tudi nabor makrobonitetnih instrumentov, ki jih Banka Slovenije uporablja ali bi jih lahko uvedla, v kolikor bi ocenila, da so potrebni za namen doseganja vmesnih ciljev makrobonitetne politike.

Prevzemite Strateški okvir makrobonitetne politike Banke Slovenije.

Arhiv preteklih strateških dokumentov s področja makrobonitetne politike