Govori in intervjuji

30.11.2021 Analiza poslovanja bank in aktualne informacije s področja finančne stabilnosti – predstavitev Namestnik guvernerja Primož Dolenc je na seminarju Denarna politika in banke v letu 2022 predstavil analizo poslovanja bank in aktualne informacije s področja finančne stabilnosti.
30.11.2021 Denarna politika v evrskem območju – predstavitev Guverner Boštjan Vasle je na seminarju Denarna politika in banke v letu 2022 predstavil denarno politiko v evrskem območju.
25.11.2021 Current challenges and the future development of the Slovenian banking system Namestnik guvernerja Primož Dolenc in sodelavci oddelka Finančna stabilnost in makrobonitetna politika v Banki Slovenije – Meta Ahtik, Mitja Lavrič, Borut Poljšak, Mark Požlep, Franc Remšak, Iskra Sokolovska in Robert Volčjak – so v mednarodni izdaji revije Bančni vestnik objavili članek z naslovom Current challenges and the future development of the Slovenian banking system.
25.11.2021 Uvodnik guvernerja Boštjana Vasleta v mednarodni izdaji revije Bančni vestnik Besedilo je na voljo samo v angleškem jeziku.
24.11.2021 Nagovor guvernerja na Dnevu slovenskih bančnikov Guverner Boštjan Vasle je nagovoril udeležence Dneva slovenskih bančnikov, ki je potekal 24. novembra 2021 v organizaciji Združenja bank Slovenije.
25.10.2021 Osnovna vprašanja o digitalnem evru Viceguverner Jožef Bradeško o digitalnem evru
18.10.2021 Kako pripravljen je slovenski bančni sistem za spopad s trenutnimi tveganji in prihodnjimi izzivi? Delo, Sobotna priloga, 16. oktober 2021 – dr. Primož Dolenc, namestnik guvernerja, Banka Slovenije, dr. Meta Ahtik, direktorica oddelka Finančna stabilnost in makrobonitetna politika, Banka Slovenije
14.10.2021 Globalisation and inflation: Insights from the ECB strategy review Besedilo je samo v angleščini.
08.10.2021 Nagovor guvernerja Banke Slovenije Boštjana Vasleta na proslavi ob 30. obletnici Banke Slovenije Cankarjev dom, 7. oktober 2021
21.09.2021 Intervju guvernerja za Eurofi magazin Guverner Boštjan Vasle za Eurofi magazin, september 2021
10.09.2021 Izjava guvernerja po monetarni seji Sveta ECB V drugem četrtletju letošnjega leta smo v evrskem območju, še posebej pa v Sloveniji, beležili močno okrevanje gospodarske aktivnosti. To se kljub visokim tveganjem, povezanim s prihodnjim potekom epidemije, nadaljuje v tretjem četrtletju. Okrepila se je tudi inflacija, vendar pričakujemo, da se bo po postopni krepitvi do konca letošnjega leta v prihodnjem letu začela umirjati. Ob nadaljnji podpori denarne politike so razmere na finančnih trgih še naprej izjemno ugodne.
08.09.2021 Nagovor guvernerja na Finančnem forumu Eurofi 2021 Guverner Banke Slovenije je nagovoril udeležence Finančnega foruma Eurofi 2021, ki od 8. do 10. septembra poteka v Ljubljani.
16.08.2021 Viceguverner Jožef Bradeško o digitalnem evru Viceguverner Jožef Bradeško z novinarjem Miho Jenkom, Delo, o digitalnem evru.
23.07.2021 Izjava guvernerja po monetarni seji Sveta ECB Gospodarska slika v evrskem območju se je v drugem letošnjem četrtletju močno izboljšala. Zdravstvene razmere, precepljenost in sproščanje preventivnih ukrepov so privedli do široko osnovanega okrevanja. Člani Sveta ECB ocenjujemo takšna gibanja kot skladna z našimi napovedmi, tveganja pa ostajajo enakomerno razporejena. Na finančnih trgih razmere, ob znatni podpori denarne politike, ostajajo stabilne.
09.07.2021 Izjava guvernerja po seji Sveta ECB: Končana prenova strategije denarne politike ECB Guvernerji držav članic evrskega območja smo ta teden sprejeli novo strategijo denarne politike. Z njo smo prilagodili svoja ravnanja pri izpolnjevanju našega cilja, to je zagotavljati cenovno stabilnost, določili pa smo tudi, katere inštrumente bomo pri tem uporabljali. Ob tem smo v strategiji tudi predstavili, s katerimi koraki se bomo na ravni centralnih bank soočili z izzivi, ki jih predstavljajo podnebne spremembe.
11.06.2021 Izjava guvernerja po monetarni seji Sveta ECB Člani Sveta ECB smo včeraj ob ugodnejši epidemiološki sliki obravnavali izboljšano gospodarsko napoved za evrsko območje – za letos tako pričakujemo močan pospešek gospodarske aktivnosti, visoka gospodarska rast se bo nadaljevala tudi v prihodnjem letu. Ob tem bo inflacija kljub letošnjemu pospešku ostala pod želeno ravnjo. Na finančnih trgih razmere ostajajo stabilne.
23.04.2021 Izjava guvernerja po monetarni seji Sveta ECB Obeti za gospodarsko rast v evrskem območju se ob vse bolj prilagojenem obnašanju podjetij in gospodinjstev izboljšujejo. V Svetu ECB ocenjujemo, da zadnji podatki tako potrjujejo naše napovedi, ki pa jih zaradi še vedno slabe epidemiološke slike spremlja velika mera negotovosti. Tudi na finančnih trgih so se razmere, ob znatni podpori spodbujevalno naravnane denarne politike, stabilizirale. V teh razmerah smo se v Svetu ECB včeraj odločili, da ohranimo do sedaj sprejete ukrepe in s tem še naprej zagotavljamo ugodne pogoje financiranja tako bančnemu kot nebančnemu sektorju in državam Evrosistema.
12.03.2021 Izjava guvernerja po seji Sveta ECB: Okrepljena dinamika nakupov vrednostnih papirjev za zagotavljanje ugodnih pogojev financiranja Gospodarska rast v evrskem območju bo, ob okrepljenem okrevanju v drugi polovici leta, letos znašala 4 %, ob čemer se ohranjajo visoka tveganja. Kljub okrevanju gospodarstva bodo pritiski na rast cen ostali šibki; inflacija bo ostala pod srednjeročnim ciljem in ob koncu napovednega obdobja znašala 1,4 %. Člani Sveta ECB smo bili soglasni, da je v teh razmerah ključno z zelo podporno naravnano denarno politiko zagotavljati ugodne pogoje financiranja tako bančnemu kot nebančnemu sektorju in državam Evrosistema.
04.02.2021 Izjava guvernerja: Zaveza Evrosistema k vzdržnemu in odgovornemu investiranju v lastnih portfeljih centralnih bank Centralne banke Evrosistema se zavedamo pomena podnebnih tveganj in njihovih potencialnih finančnih tveganj. Zato smo člani Sveta ECB določili skupni okvir za družbeno odgovorno in trajnostno investiranje, ki se nanaša na lastne evrske portfelje vrednostnih papirjev centralnih bank. Te portfelje bomo centralne banke v prihodnjih dveh letih začele spremljati tudi z različnimi kazalniki družbeno odgovornega in trajnostnega investiranja.
22.01.2021 Izjava guvernerja po monetarni seji Sveta ECB V zahtevnih razmerah pandemije koronavirusa gospodarske razmere v državah evrskega območja, tudi Slovenije, ostajajo zaostrene. V nasprotju s prvim valom, ko je močan padec beležila tudi industrija, so v trenutnem zimskem valu močno prizadete predvsem storitvene dejavnosti. Na finančnih trgih razmere ob podpori denarne politike, ki smo jo člani Sveta ECB sprejeli tekom lanskega leta, ostajajo stabilne. Tudi v Sloveniji so se pogoji zadolževanja države izboljšali, slovenskim bankam pa je omogočeno, da ohranjajo ugodne pogoje kreditiranja podjetij in prebivalstva.

Povezano