Občasne publikacije

07.04.2022 Reševanje bank – sistemska urejenost in ključni izzivi
20.09.2021 Finteh in plačevanje: trendi
21.05.2021 Ocenjevanje primernosti članov nadzornih svetov bank in hranilnic
19.01.2021 Analiza učinka ukrepov zaradi pandemije Covid-19 na gotovinsko in kartično poslovanje
09.12.2020 Analiza strokovnih služb Banke Slovenije – Bančni sistem v razmerah pandemije koronavirusa
22.06.2020 Analiza učinkov ukrepov zaradi pandemije Covid-19 na kartično in gotovinsko poslovanje
19.05.2020 Ocena sistemskih tveganj in odpornosti finančnega sektorja ob epidemiji Covid-19
28.04.2020 Analiza učinkov COVID-19 na slovensko gospodarstvo
04.02.2020 Ležarine in negativne obrestne mere za vloge gospodinjstev
01.03.2012 Projekt SEPA v Sloveniji – Drugo poročilo o napredku (marec 2012)
01.12.2009 Projekt SEPA v Sloveniji – Prvo poročilo o napredku
01.01.2007 Poročilo o poslovanju bank in gibanja na kapitalskem trgu , november 2007
01.01.2004 Uresničevanje kratkoročnih usmeritev denarne politike Banke Slovenije, april 2004
01.01.2003 Uresničevanje kratkoročnih usmeritev denarne politike Banke Slovenije, maj 2003
01.01.2003 Uresničevanje kratkoročnih usmeritev denarne politike Banke Slovenije, oktober 2003
01.01.2002 Uresničevanje kratkoročnih usmeritev denarne politike Banke Slovenije, oktober 2002
01.01.2002 Ekonomski indikatorji tranzicijskih držav, oktober 2002
01.01.2002 Uresničevanje kratkoročnih usmeritev denarne politike Banke Slovenije, maj 2002
01.03.2001 Ocene kreditnega tveganja sektorjev in dejavnosti, marec 2001
01.01.2001 Indikatorji 2001
01.01.2001 Usmeritev denarne politike Banke Slovenije 2001