Nadzor plačil in infrastruktur

Banka Slovenije opravlja pregled plačilnih in poravnalnih sistemov ter izvaja nadzor nad nebančnimi subjekti, ki opravljajo plačilne storitve in storitve izdajanja elektronskega denarja, ter menjalci.

Povezano