Poročilo o plačilnih in poravnalnih sistemih

Poročilo o plačilnih in poravnalnih sistemih

Plačilni sistemi in sistemi poravnave vrednostnih papirjev zaradi velikega števila in visoke vrednosti transakcij, poravnanih prek njih, predstavljajo kritično infrastrukturo finančnega trga. Centralne banke imamo zato v okviru svoje splošne odgovornosti za zagotavljanje finančne stabilnosti interes za njihovo učinkovito, neprekinjeno in varno delovanje, kar lahko uresničujemo kot upravljavec teh sistemov, usmerjevalec aktivnosti (tj. katalizator) in nadzornik njihove skladnosti z zahtevami zakonodaje.

07.03.2022 Poročilo o plačilnih in poravnalnih sistemih – 2021