TIPS

TIPS (TARGET Instant Payment Settlement) je vseevropska infrastruktura za izvrševanje takojšnjih plačil v evrih. Deluje 24 ur na dan, vse dni v letu. Pravno formalno je del vseevropskega plačilnega sistema TARGET2

V TIPS se lahko vključijo subjekti, ki izpolnjujejo pogoje za udeležbo v TARGET2 in so pristopili k vseevropski shemi takojšnjih plačil (SCTInst). TIPS deluje na enotni tehnološki platformi, upravlja pa ga Evrosistem kot celota.

Slovenske banke in hranilnice, ki so pristopile k shemi SCTInst, se lahko v TIPS vključijo tako, da pri Banki Slovenije odprejo namenski račun za TIPS. Odpiranje takih računov Banka Slovenije omogoča od vzpostavitve TIPS, to je od 30. 11. 2018 dalje.

Preko TIPS je pravnim in fizičnim osebam iz EU omogočena izmenjava takojšnjih plačil v evrih s pravnimi in fizičnimi osebami iz celotne EU, 24 ur na dan in vse dni v letu, če sta le oba ponudnika plačilnih storitev – plačnika in prejemnika plačila – vključena v TIPS.