Izjava o dostopnosti

Banka Slovenije se zavezuje, da bo omogočala dostopnost svojega spletišča v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS št. 30/18) in Direktivo EU 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta.

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče Banke Slovenije:

Izjava o dostopnosti za spletno mesto sisbon.si je dostopna na povezavi.

Stopnja skladnosti

Spletišče Banke Slovenije je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih neskladnosti.

Spletišče Banke Slovenije je v fazi prenove, katere namen je med drugim tudi posodobitev, nadgradnja in s tem boljša dostopnost spletišča uporabnikom.

Spletišče omogoča:

 • izbiro velikosti pisave v okviru uporabljenega brskalnika,
 • prikaz položaja, kjer na spletišču se uporabnik trenutno nahaja (t. i. drobtinice),
 • uporaba navigacije po glavnem meniju je mogoča s tipkovnico brez uporabe miške,
 • novejšim grafičnim elementom so dodani alternativni opisi,
 • urejeni so ustrezni barvni kontrasti med besedilom in ozadjem,
 • naslovi imajo ustrezne ravni in tako omogočajo uporabo podpornih tehnologij (npr. bralniki zaslona).

Nedostopna vsebina

Spletišče Banke Slovenije je zelo obsežno in vsebuje več tisoč spletnih strani. Kljub nenehnem spremljanju in izboljševanju posameznih elementov dostopnosti, nekatere med njimi ne izpolnjujejo zahtev, ker so grajene na tehnologiji, ki nadgradnje v primerno obliko dostopnosti ne omogoča. Med njimi so:

 • starejši skenirani dokumenti v PDF,
 • starejše multimedijske vsebine,
 • določeni prikazi podatkov v obliki tabel in grafikonov,
 • kompleksni grafični elementi (npr. tabele s podatki, preglednice, slikovne sheme ipd.),
 • aplikacije in obrazci namenjeno ozki strokovni ciljni publiki (npr. poslovne banke, državni organi …).

Prilagoditev takšnih elementov bi terjalo zahtevnejše posege v programsko kodo posameznih aplikacij, zato bi prilagoditev po samooceni predstavljala nesorazmerno breme. Za prilagoditev takšnih delov spletišča si bomo prizadevali ob načrtovanju novih nadgradenj.

Spletne aplikacije SISBIZ Info in SISBIZ Urad niso namenjeni splošni javnosti, ampak so namenjene pooblaščenim uporabnikom, ki jih uporabljajo skladno z nameni, ki jih določa Zakon o Centralnem kreditnem registru. Za vstop v te spletne aplikacije je potrebno uporabiti v spletni aplikaciji registrirano digitalno potrdilo. V prihodnje bomo ob uvajanju večjih sprememb aplikacij skrbeli, da bomo ti aplikaciji v čim večji meri prilagajali tudi ranljivim skupinam. V celoti aplikacij ne bomo prilagodili ranljivim skupinam saj bi to predstavljalo nesorazmerno breme.

Spletna aplikacija Moj SISBIZ je aplikacija, ki pooblaščenim osebam pri poslovnih subjektih omogoča elektronski vpogled v podatke, ki so o njih zbrani v SISBIZ. Dostop do podatkov v spletni aplikaciji je omogočen z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila, izdanega za pooblaščeno osebo poslovnega subjekta in plačilom nadomestila za vpogled. V prihodnje bomo ob uvajanju večjih sprememb aplikacije skrbeli, da bomo to aplikacijo v čim večji meri prilagajali tudi ranljivim skupinam. V celoti aplikacije ne bomo prilagodili ranljivim skupinam saj bi to predstavljalo nesorazmerno breme.

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 17.8.2023 na podlagi samoocene.

Povratne in kontaktne informacije

Obvestila o primerih neskladnosti, zahtevah po informacijah ter vsebini, ki ni dostopna, sprejemamo:

 • po pošti na naslovu Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana ali
 • na elektronski naslov pr@bsi.si.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo Inšpektoratu za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Ministrstvo za digitalno preobrazbo
Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana
T: 01 555 58 48
E: gp.irsid@gov.si