Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve

Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve

Banka Slovenije že od leta 2009 letno pripravlja analize, povezane s spremembami nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve ter izračunava stroške košaric plačilnih storitev. Banka Slovenije skozi leta pri izračunih uporablja enak metodološki pristop, zato je mogoča tudi medčasovna primerjava povprečnih nadomestil ob koncu posameznih let.

23.06.2020 Analiza nadomestil za plačilne storitve ter izračun stroškov košaric plačilnih storitev - 2019
28.02.2019 Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve ter izračun stroškov košaric plačilnih storitev - 2018
15.02.2018 Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve ter izračun stroškov košaric plačilnih storitev - 2017
13.03.2017 Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve ter izračun stroškov košaric plačilnih storitev - 2016
31.03.2016 Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve ter izračun stroškov košaric plačilnih storitev - 2015
26.05.2015 Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve ter izračun stroškov košaric plačilnih storitev - 2014
30.04.2014 Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve ter izračun stroškov košaric plačilnih storitev - 2013
01.06.2013 Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve ter izračun stroškov košaric plačilnih storitev - 2012
01.04.2012 Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve ter izračun stroškov košaric plačilnih storitev - 2011
01.12.2011 Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve ter izračun stroškov košaric plačilnih storitev - 2010