STEP2-T

STEP2-T je vseevropski plačilni sistem, v okviru katerega se izvajata obračun ter poravnava denarnih terjatev in obveznosti iz naslova domačih in čezmejnih kreditnih plačil in direktnih obremenitev. Upravlja ga družba EBA Clearing.

Obračun in poravnavo denarnih terjatev in obveznosti izvaja EBA Clearing.

Banka Slovenije je udeleženec plačilnega sistema STEP2-T ter slovenskim bankam in hranilnicam omogoča dosegljivost v njem ter s tem izpolnitev zahteve po vseevropski dosegljivosti, ki izhaja iz Uredbe o uvajanju tehničnih zahtev za kreditne prenose in direktne obremenitve v eurih. Tako Banka Slovenije slovenskim bankam in hranilnicam omogoča izmenjavo kreditnih plačil in direktnih obremenitev z več tisoč ponudniki plačilnih storitev v Evropi.